Doktorski kolokvij 15.12.2017.


Doktorski studij

Doktorski kolokvij događaj je na kojem mentori i njihovi doktorandi, ali i ostali nastavnici studija, suradnici i gosti, izmjenjuju ideje i dogovaraju buduće aktivnosti

Doktorski kolokvij održat će se 15.12.2017. u Vijećnici Pravnog fakulteta Osijek, S. Radića 13, Osijek.

PROGRAM KOLOKVIJA: