OBJAVIJEST O JAVNOJ OBRANI TEME DOKTORSKE DISERTACIJE


Doktorski studij

Marijeta Vitez Pandžić, polaznica Poslijediplomskog doktorskog studija iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja prava Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravnog fakulteta Osijek, pokrenula je postupak prijave teme doktorske disertacije, pod radnim naslovom:

 "Upravno pravni aspekti ishođenja dozvole za gradnju i uporabnu dozvolu"

Vijeće Poslijediplomskog doktorskog studija prava Pravnog fakulteta u Osijeku je na svojoj 18. sjednici održanoj 31. svibnja 2016. godine prihvatilo prijavu teme doktorske disertacije te pokrenulo postupak ocjene teme i imenovalo Povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije u sastavu: 

  1. Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota, predsjednik Povjerenstva
  2. Prof. dr. sc. Renata Perić, članica
  3. Prof. dr. sc. Zvonimir Lauc, professor emeritus, član
  4. Izv. prof. dr. sc. Boris Ljubanović, član
  5. Doc. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma, članica 

Javna obrana teme doktorske disertacije će se održati 

u petak, 17. lipnja 2016. godine, u 11:00 sati

u Vijećnici Pravnog fakulteta u Osijeku, Stjepana Radića 13

Obranu će ocijeniti Povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije.

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani teme doktorske disertacije.

 D e k a n:

Izv. prof. dr. sc. Boris Bakota