Održan doktorski kolokvij Poslijediplomskog sveučilišnog studija prava


Doktorski studij

Održan je prvi doktorski kolokvij Poslijediplomskog sveučilišnog studija prava na Pravnom fakultetu Osijek

U petak 15.12.2017.  u Vijećnici Pravnog fakulteta Osijek, S. Radića 13, Osijek održan je prvi doktorski kolokvij Poslijediplomskog sveučilišnog studija prava. Na doktorskom kolokviju sudjelovali su doktorandi i njihovi mentori ali i ostali nastavnici studija. Cilj doktorskog kolokvija je izmjenjivanje iskustva, ideja i dogovaranje budućih aktivnosti na putu ka doktorskoj tituli. Izrada disertacije, znanstvena promocija i znanstveni rad teme su koje su bile predstavljene na ovom doktorskom kolokviju.