Izvedbeni plan


Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Izvedbeni plan - integrirani studij

Izvedbeni plan studija plan je realizacije nastavnog programa u određenoj ak. godini i temelji se na akreditiranom studijskom programu te akreditiranim izmjena i dopunama studijskog programa.
Izvedbene planove za pojedine studije pripremaju odsjeci koji izvode studijske programe, odnosno centri koji izvode zajedničke dijelove studijskih programa.

izvedbeni-integrirani-2017-18 

1. izmjena-integrirani-2017-18

2. izmjena integrirani 2017-2018

Izvedbeni-integrirani-2016-17