Integrirani studij - ispitni rokovi


za akademsku 2016./2017.

 

I. godina

 

 

 

TEORIJA PRAVA I DRŽAVE

 

13.12. u 14,00 dv. 2/13

 

17.01. u 12,00 dv. 4/17

 

07.02. u 11,00 dv. 1/13

 21.02. u 12,00 dv. 1/13 i 2/13

04.04.2017.

 04.04. u 14,00 dv. 2/13

17.05. u 11,30 KAMPUS dv. 2

 

13.06. u 09,00 dv. 1/13

 04.07. u 09,00 dv. 1/13

05.09. u 10,00 dv. 1/13

 19.09. u 12,00 dv. 1/13

 

 

POVIJEST HRVATSKOG PRAVA I DRŽAVE

 

09.12. u 09,00 dv. 4/17

 

20.01. u 09,00 dv. 4/17

 

03.02. u 09,00 dv. 1/13

 17.02. u 09,00 dv. 1/13

07.04. u 09,00 dv. 4/17

 

19.05. u 09,00 dv. 4/17

 

19.06. u 09,00 dv. 4/17

 03.07. u 09,00 dv. 4/17

08.09. u 09,00 dv. 4/17

 22.09. u 09,00 dv. 4/17

 

 

POLITIČKA EKONOMIJA

 

14.12. u 10,00 dv. 2/17

 

19.01. u 14,00 dv. 2/13

 

09.02. u 11,00 dv. 1/13

 23.02. u 11,00 dv. 1/13

06.04. u 11,00 dv. 1/13

 

11.05. u 11,00 dv. 1/13

 

29.06. u 11,00 dv. 1/13 i 2/13

 13.07. u 11,00 dv. 1/13 i 2/13

07.09. u 11,00 dv. 1/13

 21.09. u 11,00 dv. 1/13

 

 

ENGLESKI JEZIK I

 

15.12. u 12,30 dv. 2/17

 

12.01. u 10,00 dv. 2/17

 

02.02.

redoviti u 14,00 dv. 1/13

izvanredni u 15,00 dv. 1/13

 23.02. u 10,00 dv. 1/13

06.04. u 09,00 dv. 2/17

 

11.05. u 13,00 dv. 5/17

 

19.06. u 12,00 Izvanredni dv. 1/13

        u 13,00 Redoviti dv. 1/13

 06.07. u 10,00 dv. 1/13

07.09. u 10,00 dv. 5/17

 28.09. u 10,00 dv. 5/17

 

 

NJEMAČKI JEZIK I

 

06.12. u 09,00 dv. 5/17

 

10.01. u 09,00 dv. 5/17

 

07.02. u 09,00 dv. 2/13

 21.02. u 09,00 dv. 2/13

11.04. u 09,00 dv. 4/17 i 5/17

 

09.05. u 09,00 dv. 5/17

 

14.06. u 11,00 dv. 5/17

 04.07. u 11,00 dv. 5/17

05.09. u 09,00 dv. 4/17 i 5/17

 19.09. u 09,00 dv. 4/17 i 5/17

 

 

USTAVNO PRAVO

 

16.12. u 10,00 dv. 1/13

 

13.01.2017. u 10:00, dv. 1/13

 

03.02. u 12,00 dv. 1/13

 24.02. u 09,00 dv. 1/13

07.04. u 12,00 dv. 1/13

 

12.05. u 11,00 dv. 1/13

 

16.06. u 09,00 dv. 1/13 i 2/13

 07.07. u 09,00 dv. 1/13 i 2/13

01.09. u 09,00 dv. 1/13 i 2/13

 15.09. u 09,00 dv. 1/13 i 2/13

 

 

LATINSKI JEZIK

 

29.08. u 10,00 dv. 1/13

 12.09. u 10,00 dv. 1/13

   

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

 

06.12. u 14,00 dv. 2/13

 

10.01. u 14,00 dv. 2/13

 

31.01. u 08,00 dv. 2/13

 15.02. u 09,00 dv. 2/13

11.04. u 14,00 dv. 2/13

 

16.05. u 14,00 dv. 2/13

 

12.06. u 09,00 dv. 1/13

 04.07. u 08,00 dv. 1/13

29.08. u 10,00 dv. 1/13

 12.09. u 10,00 dv. 1/13

 

 

SOCIOLOGIJA

 

08.12. u 14,00 dv. 2/13

 

12.01. u 15,00 dv. 2/13

 

09.02. u 12,00 dv. 1/13

 23.02. u 12,00 dv. 1/13

20.04. u 11,00 dv. 1/13

 

18.05. u 11,00 dv. 1/13

 

21.06. u 11,00 dv. 1/13

 05.07. u 11,00 dv. 1/13

07.09. u 09,00 dv. 1/13

 28.09. u 11,00 dv. 1/13

 

 

ENGLESKI JEZIK II

 

15.12. u 12,30 dv. 2/17

 

12.01. u 10,00 dv. 2/17

 

02.02.

redoviti u 14,00 dv. 1/13

izvanredni u 15,00 dv. 1/13

 23.02. u 10,00 dv. 1/13

06.04. u 09,00 dv. 2/17

 

11.05. u 13,00 dv. 5/17

 

19.06. u 12,00 Izvanredni dv. 1/13

        u 13,00 Redoviti dv. 1/13

 06.07. u 10,00 dv. 1/13

07.09. u 10,00 dv. 5/17

 28.09. u 10,00 dv. 5/17

 

 

NJEMAČKI JEZIK II

 

06.12. u 09,00 dv. 5/17

 

10.01. u 09,00 dv. 5/17

 

07.02. u 09,00 dv. 2/13

 21.02. u 09,00 dv. 2/13

11.04. u 09,00 dv. 4/17 i 5/17

 

09.05. u 09,00 dv. 5/17

 

14.06. u 11,00 dv. 5/17

 04.07. u 11,00 dv. 5/17

05.09. u 09,00 dv. 4/17 i 5/17

 19.09. u 09,00 dv. 4/17 i 5/17

 

 

II. godina

 

KAZNENO PRAVO

 

07.12. u 13.00 dv. 5/17

 

23.01. u 13,00 dv. 4/17

 

06.02. u 10,00 dv. 1/13

 24.02. u 12,00 dv. 2/13

21.04. u 15,00 dv. 1/17

 

19.05. u 10,00 dv. 4/17

 

19.06. u 11,00 dv. 4/17

 06.07. u 9,00 5/17

08.09. u 10,00 dv. 5/17

 28.09. u 14,00 dv. 5/17

 

 

OBITELJSKO PRAVO

 

06.12. u 15,00 dv. 2/13

 

20.01. u 10,00 dv. 1/13

 

03.02. u 10,00 dv. 1/13

 17.02. u 10,00 dv. 1/13

13.04. u 14,00 dv. 2/13

 

09.05. u 14,00 dv. 2/13

 

12.06. u 10,00 dv. 2/13

 05.07. u 12,00 dv. 1/13

05.09. u 11,00 dv. 2/13

 19.09. u 11,00 dv. 2/13

 

 

OPĆA POVIJEST PRAVA I DRŽAVE

 

09.12. u 09,00 dv. 1/17

 

11.01. u 08,00 dv. 2/17

 

07.02. u 09,00 dv. 1/13

 22.02. u 09,00 dv. 1/13

10.04. u 08,00 dv. 2/17

 

10.05. u 08,00 dv. 5/17

 

14.06. u 08,00 dv. 1/13

 03.07. u 08,00 dv. 1/13

04.09. u 08,00 dv. 1/13

 20.09. u 08,00 dv. 1/13

 

 

ENGLESKI JEZIK III

 

06.12. u 09,00 dv. 5/17

 

10.01. u 09,00 dv.5/17

 

07.02. u 09,00 dv. 2/13

 21.02. u 09,00 dv. 2/13

11.04. u 09,00 dv. 4/17 i 5/17

 

09.05. u 09,00 dv. 5/17

 

14.06. u 11,00 dv. 5/17

 04.07. u 11,00 dv. 5/17

05.09. u 09,00 dv. 4/17 i 5/17

 19.09. u 09,00 dv. 4/17 i 5/17

 

 

NJEMAČKI JEZIK III

 

06.12. u 09,00 dv. 5/17

 

10.01. u 09,00 dv. 5/17

 

07.02. u 09,00 dv. 2/13

 21.02. u 09,00 dv. 2/13

11.04. u 09,00 dv. 4/17 i 5/17

 

09.05. u 09,00 dv. 5/17

 

14.06. u 11,00 dv. 5/17

 04.07. u 11,00 dv. 5/17

05.09. u 09,00 dv. 4/17 i 5/17

 19.09. u 09,00 dv. 4/17 i 5/17

 

 

KAZNENO PROCESNO PRAVO

 

08.12. u 16,00 dv. 1/13

 

12.01. u 16,00 dv. 1/13

 

02.02. u 09,00 dv. 1/13

 16.02. u 12,00 dv. 1/13

21.04. u 12,00 dv. 1/13

 

11.05. u 12,00 dv. 1/13

 

14.06. u 12,00 dv. 1/13 i 2/13

 03.07. u 12,00 dv. 1/13 i 2/13

31.08. u 12,00 dv. 1/13 i 2/13

 14.09. u 12,00 dv. 1/13 i 2/13

 

 

MEĐUNARODNO PRAVO

 

02.12. u 12,00 dv. 1/13

 

20.01. u 12,00 dv. 1/13

 

10.02. u 11,00 dv. 1/13

 24.02. u 11,00 dv. 1/13

07.04. u 15,00 dv. 1/13

 

19.05. u 11,00 dv. 1/13

 

16.06. u 11,00 dv. 1/13

 10.07. u 10,00 dv. 1/13

08.09. u 11,00 dv. 1/13

 22.09. u 11,00 dv. 1/13

 

 

EKONOMSKA POLITIKA

 

14.12. u 10,00 dv. 2/17

 

19.01. u 14,00 dv. 2/13

 

09.02. u 11,00 dv. 2/13

 23.02. u 11,00 dv. 2/13

06.04. u 11,00 dv. 1/13

 

12.05. u 11,00 dv. 1/17

 

29.06. u 11,00 dv. 1/13 i 2/13

 13.07. u 11,00 dv. 1/13 i 2/13.

11.09. u 11,00 dv. 2/13

 28.09. u 11,00 dv. 2/13

 

 

ENGLESKI JEZIK IV

 

06.12. u 09,00 dv. 5/17

 

10.01. u 09,00 dv. 5/17

 

07.02. u 09,00 dv. 2/13

 21.02. u 09,00 dv. 2/13

11.04. u 09,00 dv. 4/17 i 5/17

 

09.05. u 09,00 dv. 5/17

 

14.06. u 11,00 dv. 5/17

 04.07. u 11,00 dv. 5/17

05.09. u 09,00 dv. 4/17 i 5/17

 19.09. u 09,00 dv. 4/17 i 5/17

 

 

NJEMAČKI JEZIK IV

 

06.12. u 09,00 dv. 5/17

 

10.01. u 09,00 dv. 5/17

 

07.02. u 09,00 dv. 2/13

 21.02. u 09,00 dv. 2/13

11.04. u 09,00 dv. 4/17 i 5/17

 

09.05. u 09,00 dv. 5/17

 

14.06. u 11,00 dv. 5/17

 04.07. u 11,00 dv. 5/17

0505.09. u 09,00 dv. 4/17 i 5/17

 19.09. u 09,00 dv. 4/17 i 5/17

 

 

III. godina

 

UPRAVNO PRAVO

 

09.12. u 14,00 dv. 1/17 i 5/17

 

13.01. u 12,00 dv. 1/13

 

08.02. u 10,00 dv. 1/13 i 2/13

 22.02. u 10,00 dv. 1/13 i 2/13

07.04. u 11,00 dv. 1/13

 

12.05. u 10,00 dv. 1/13

 

14.06. u 10,00 dv. 1/13 i 2/13

 05.07. u 10,00 dv. 1/13 i 2/13

06.09. u 10,00 dv. 1/13

 20.09. u 10,00 dv. 1/13

 

 

RADNO I SOCIJALNO PRAVO

 

07.12. u 8,00 dv. 2/17

 

10.01. u 11,00 dv. 4/17

 

31.01. u 15,00 dv. 1/13

 14.02. u 10,00 dv. 2/13

11.04. u 10,00 dv. 5/17

 

09.05. u 11,00 dv. 4/17

 

13.06. u 10,00 dv. 4/17

 06.07. u 09,00 dv. 4/17

05.09. u 10,00 dv. 4/17

 19.09. u 10,00 dv. 4/17

 

 

EUROPSKO JAVNO PRAVO

 

06.12. u 10,00 dv. 5/17

 

17.01. u 10,00 dv.5/17

 

07.02. u 10,00 dv. 1/13

21.02. u 10,00 dv. 1/13

04.04. 10,00 dv. 4/17 i 5/17

 

15.05. u 10,00 dv. 5/17

 

16.06. u 10,00 dv. 5/17

 07.07. u 10,00 dv. 5/17

08.09. u 10,00 dv. 2/13

 21.09. u 08,00 dv. 2/13

 

 

GRAĐANSKO PRAVO I

 

06.12. u 11,00 dv. 4/17

 

17.01. u 11,00 dv. 4/17

 

31.01. u 11,00 dv. 1/17

 14.02. u 11,00 dv. 1/17

19.04. u 14,00 dv. 1/17

 

17.05. u 15,00 dv. 1/17

 

13.06. u 11,00 dv. 1/13

 04.07. u 10,00 dv. 1/13

05.09. u 11,00 dv. 1/13

 19.09. u 11,00 dv. 1/13

 

 

TRGOVAČKO PRAVO

 

02.12. u 10,00 dv. 1/13

 

13.01. u 13,00 dv. 1/13

 

03.02. u 10,00 dv. 5/17

 24.02. u 12,00 dv. 1/13

21.04. u 10,00 dv. 1/13

 

19.05. u 09,00 dv. 1/13

 

19.06. u 10,00 dv. 1/13

 03.07. u 10,00 dv. 1/13

04.09. u 10,00 dv. 1/13

 25.09. u 10,00 dv. 1/13

 

 

UPRAVNA ZNANOST

 

05.12. u 13,00 dv. 4/17

 

09.01. u 13,00 dv. 4/17

 

30.01. u 11,00 dv. 1/17

 13.02. u 11,00 dv. 1/17

10.04. u 13,00 dv. 1/17

 

15.05. u 13,00 dv. 1/17

 

12.06. u 11,00 dv. 1/17

 05.07. u 11,00 dv. 1/17

06.09. u 11,00 dv. 1/17

 20.09. u 11,00 dv. 1/17

 

 

IV. godina

 

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

 

14.12. u 15,00 dv. 1/17

 

11.01. u 10,00 2/17

 

01.02. u 10,00 dv. 1/17

 22.02. u 10,00 dv. 1/17

12.04. u 10,00 dv. 2/17

 

15.05. u 10,00 dv. 4/17

 

14.06. u 11,00 dv. 1/13

 05.07. u 09,00 dv. 2/13

06.09. u 09,00 dv. 2/13

 27.09. u 09,00 dv. 2/13

 

 

STATISTIKA I PRAVNA INFORMATIKA

 

06.12. u 12,00 dv. 4/17

 

17.01. u 09,00 dv. 5/17

 

06.02. u 09,00 dv. 2/13

 20.02. u 09,00 dv. 2/13

04.04. u 11,00 dv. 4/17

 

09.05. u 09,00 dv. 2/17

 

13.06. u 09,00 dv. 2/13

 04.07. u 09,00 dv. 2/13

05.09. u 09,00 dv. 2/13

 19.09. u 09,00 dv. 2/13

 

 

POMORSKO I OPĆEPROMETNO PRAVO

 

01.12. u 08,00 dv. 4/17

 

12.01. u 08,00 dv. 4/17

 

02.02. u 09,00 dv. 4/17

 16.02. u 09,00 dv. 4/17

06.04. u 09,00 dv. 4/17

 

11.05. u 09,00 dv. 4/17

 

12.06. u 09,00 dv. 4/17

 06.07. u 10,00 dv. 4/17

07.09. u 09,00 dv. 4/17

 21.09. u 10,00 dv. 4/17

 

 

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

 

05.12. u 10,00 dv. 5/17

 

09.01. u 15,00 dv. 1/17

 

06.02. u 10,00 dv. 2/13

 20.02. u 10,00 dv. 2/13

04.04. u 11,00 dv. 1/17

 

08.05. u 10,30 dv. 3/17

 

12.06. u 10,00 dv. 1/13

10.07. u 10,00 dv. 2/13

28.08. u 10,00 dv. 1/13

 18.09. u 10,00 dv. 1/13

 

 

PRAVO DRUŠTAVA

 

02.12. u 11,00 dv. 1/13

 

13.01. u 14,00 dv. 1/13

 

03.02. u 11,00 dv. 5/17

 

21.04. u 11,00 dv. 1/13

 

19.05. u 10,00 dv. 1/13

 

19.06. u 11,00 dv. 1/13

 03.07. u 11,00 dv. 1/13

04.09. u 11,00 dv. 1/13

 25.09. u 11,00 dv. 1/13

 

 

GRAĐANSKO PRAVO II

 

06.12. u 11,00 dv. 4/17

 

17.01. u 11,00 dv. 4/17

 

31.01. u 11,00 dv. 1/17

 14.02. u 11,00 dv. 1/17

19.04. u 14,00 dv. 1/17

 

17.05. u 15,00 dv. 1/17

 

13.06. u 11,00 dv. 1/13

 04.07. u 10,00 dv. 1/13

05.09. u 11,00 dv. 1/13

 19.09. u 11,00 dv. 1/13

 

 

FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKA ZNANOST

 

08.12. u 09,00 dv. 2/17

 

12.01. u 09,00 dv. 2/17

 

02.02. u 09,00 dv. 1/17

 

06.04. u 09,00 dv. 3/17

 

11.05. u 09,00 dv. 2/17

 

14.06. u 09,00 dv. 1/17

 06.07. u 09,00 dv. 1/17

07.09. u 10,00 dv. 1/17

 21.09. u 09,00 dv. 1/17

 

 

V. godina

 

ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO

 

07.12. u 09,00

 

11.01. u 09,00

 

08.02. u 09,00

 22.02. u 09,00

06.04. u 09,00

 

10.05. u 09,00

 

12.06. u 09,00

 03.07. u 09,00

04.09. u 09,00

 18.09. u 09,00

 

 

AUTORSKO PRAVO

 

07.12. u 10,00

 

11.01. u 10,00

 

01.02. u 10,00

 15.02. u 10,00

11.04. u 10,00

 

09.05. u 10,00

 

13.06. u 12,00

 05.07. u 11,00

06.09. u 11,00

 20.09. u 11,00

 

 

IZVANPARNIČNO I OVRŠNO PRAVO

 

14.12. u 15,00 1/17

 

11.01. u 11,00

 

01.02. u 10,00 dv. 1/17

 23.02. u 10,00 dv. 3/17

12.04. u 10,00 dv. 2/17

 

15.05. u 10,00 dv. 4/17

 

14.06. u 11,00 dv. 1/13

 05.07. u 09,00 dv. 2/13

06.09. u 09,00 dv. 2/13

 27.09. u 09,00 dv. 2/13

 

 

MEĐUNARODNO KAZNENO PRAVO

 

08.12. u 16,00 dv. 1/13

 

20.01. u 11,00

 

02.02. u 09,00 dv. 1/13

 24.02. u 12,00 dv. 2/13

21.04. u 12,00 dv. 1/13

 

19.05. u 10,00 dv. 4/17

 

14.06. u 12,00 dv. 1/13 i 2/13

 6.07. u 9,00 dv. 5/17

31.08. u 12,00 dv. 1/13 i 2/13

 28.09. u 14,00 dv. 5/17

 

 

MALOLJETNIČKO KAZNENO PRAVO

 

07.12. u 13.00 dv. 5/17

 

12.01. u 16,00 dv. 1/13

 

02.02. u 09,00 dv. 1/13

 24.02. u 10,00

21.04. u 12,00 dv. 1/13

 

11.05. u 12,00 dv. 1/13

 

14.06. u 12,00 dv. 1/13 i 2/13

 03.07. u 12,00 dv. 1/13 i 2/13

31.08. u 12,00 dv. 1/13 i 2/13

 14.09. u 12,00 dv. 1/13 i 2/13

 

 

IZVRŠNO KAZNENO PRAVO

 

05.12. u 12,00 dv. 4/17

 

17.01. u 12,00

 

06.02. u 11,00

 20.02. u 12,00

10.04. u 12,00 dv. 4/17

 

15.05. u 12,00 dv. 4/17

 

19.06. u 12,00

 04.07. u 12,00

04.09. u 12,00

 18.09. u 12,00

 

 

PRAVO LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE

 

16.12. u 11,00 dv. 1/13

 

13.01. u 11,00 dv. 1/13

 

03.02. u 13,00 dv. 1/13

 24.02. u 10,00 dv. 1/13

07.04. u 13,00 dv. 1/13

 

12.05. u 12,00 dv. 1/13

 

16.06. u 10,00 dv. 1/13 i 2/13

 07.07. u 10,00 dv. 1/13 i 2/13

01.09. u 10,00 dv. 1/13

 15.09. u 10,00 dv. 1/13

 

 

USTAVNO PROCESNO PRAVO

 

16.12. u 11,00 dv. 1/13

 

13.01. u 11,00 dv. 1/13

 

03.02. u 13,00 dv. 1/13

 24.02. u 10,00 dv. 1/13

07.04. u 13,00 dv. 1/13

 

12.05. u 12,00 dv. 1/13

 

16.06. u 10,00 dv. 1/13 i 2/13

 07.07. u 10,00 dv. 1/13 i 2/13

01.09. u 10,00 dv. 1/13

 15.09. u 10,00 dv. 1/13

 

 

PRAVO UPRAVNOG POSTUPKA I VRŠENJA JAVNIH OVLASTI

 

09.12. u 14,00 dv. 1/17 i 5/17

 

13.01. u 12,00 dv. 1/13

 

08.02. i 22.02.2017.

 22.02. u 10,00 dv. 1/13 i 2/13

07.04. u 11,00 dv. 1/13

 

12.05. u 10,00 dv. 1/13

 

14.06. u 10,00 dv. 1/13 i 2/13

 05.07. u 10,00 dv. 1/13 i 2/13

06.09. u 10,00 dv. 1/13

 20.09. u 10,00 dv. 1/13

 

 

PRAVO OSIGURANJA

 

01.12. u 09,00

 

12.01. u 09,00

 

02.02. u 10,00

 16.02. u 10,00

06.04. u 10,00

 

11.05. u 10,00

 

12.06. u 10,00

 06.07. u 09,00

07.09. u 10,00

 21.09. u 09,00

 

 

EUROPSKO PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

 

02.12. u 11,00 dv. 1/13

 

13.01. u 14,00 dv. 1/13

 

03.02. u 11,00 dv. 5/17

 24.02. u 13,00 dv. 1/13

21.04. u 11,00 dv. 1/13

 

19.05. u 10,00 dv. 1/13

 

19.06. u 11,00 dv. 1/13

 03.07. u 11,00 dv. 1/13

04.09. u 11,00 dv. 1/13

 25.09. u 11,00 dv. 1/13

 

 

PRAVO TRŽIŠNOG NATJECANJA

 

02.12. u 11,00 dv. 1/13

 

13.01. u 14,00 dv. 1/13

 

03.02. u 11,00 dv. 5/17

 24.02. u 13,00 dv. 1/13

21.04. u 11,00 dv. 1/13

 

19.05. u 10,00 dv. 1/13

 

19.06. u 11,00 dv. 1/13

 03.07. u 11,00 dv. 1/13

04.09. u 11,00 dv. 1/13

 25.09. u 11,00 dv. 1/13

 

 

MEĐUNARODNA ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA

 

02.12. u 12,00 dv. 1/13

 

20.01. u 12,00 dv. 1/13

 

10.02. u 11,00 dv. 1/13

 24.02. u 11,00 dv. 1/13

07.04. u 15,00 dv. 1/13

 

19.05. u 11,00 dv. 1/13

 

16.06. u 11,00 dv. 1/13

 10.07. u 10,00 dv. 1/13

08.09. u 11,00 dv. 1/13

 22.09. u 11,00 dv. 1/13

 

 

DIPLOMATSKO PRAVO I DIPLOMATSKA PROFESIJA

 

02.12. u 12,00 dv. 1/13

 

20.01. u 12,00 dv. 1/13

 

10.02. u 11,00 dv. 1/13

 24.02. u 11,00 dv. 1/13

07.04. u 15,00 dv. 1/13

 

19.05. u 11,00 dv. 1/13

 

16.06. u 11,00 dv. 1/13

 10.07. u 10,00 dv. 1/13

08.09. u 11,00 dv. 1/13

 22.09. u 11,00 dv. 1/13

 

 

MEĐUNARODNO GOSPODARSTVO I TRŽIŠTE RADA

 

06.12.2016.

 

10.01. u 11,00

 

06.02. u 12,00

 

11.04.2017.

 14.02. u 12,00

09.05. u 13,00

 

13.06. u 13,00

 04.07. u 13,00

13.09. u 13,00

 28.09. u 13,00

 

 

PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU

 

06.12. u 10,00 dv. 5/17

 

17.01. u 12,00

 

07.02. u 10,00 dv. 1/13

 21.02. u 10,00 dv. 1/13

04.04. u 10,00 dv. 4/17 i 5/17

 

15.05. u 10,00 dv. 5/17

 

16.06. u 10,00 dv. 5/17

  07.07. u 10,00 dv. 5/17

08.09. u 10,00 dv. 2/13

 21.09. u 08,00 dv. 2/13

 

 

EUROPSKO MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO I PROCESNO PRAVO

 

05.12. u 10,00 dv. 5/17

 

09.01. u 15,00 dv. 1/17

 

06.02. u 10,00 dv. 2/13

 20.02. u 10,00 dv. 2/13

04.04. u 11,00 dv. 1/17

 

08.05. u 10,30 dv. 3/17

 

12.06. u 10,00 dv. 1/13

10.07. u 10,00 dv. 2/13

28.08. u 10,00 dv. 1/13

 18.09. u 10,00 dv. 1/13

 

 

EUROPSKI PROGRAMI REGIONALNE I MEĐUNARODNE SURADNJE

 

05.12. u 10,00 dv. 5/17

 

09.01. u 15,00 dv. 1/17

 

06.02. u 10,00 dv. 2/13

 20.02. u 10,00 dv. 2/13

04.04. u 11,00 dv. 1/17

 

08.05. u 10,30 dv. 3/17

 

12.06. u 10,00 dv. 1/13

10.07. u 10,00 dv. 2/13

28.08. u 10,00 dv. 1/13

 18.09. u 10,00 dv. 1/13

 

 

PRAVA ŽIVOTINJA

 

01.12. u 10,00

 

09.01. u 11,00

 

30.01. u 11,00

 13.02. u 11,00 

06.04. u 10,00

 

15.05. u 11,00

 

19.06. u 11,00

 04.07. u 11,00

04.09. u 11,00

 18.09. u 11,00

 

 

EKONOMIJA PRAVA

 

14.12. u 10,00 dv. 2/17

 

19.01. u 14,00 dv. 2/13

 

09.02. u 11,00 dv. 2/13

 23.02. u 11,00 dv. 2/13

06.04. u 11,00 dv. 1/13

 

11.05. u 11,00 dv. 1/13

 

29.06. u 11,00 dv. 1/13 i 2/13

 13.07. u 11,00 dv. 1/13 i 2/13

08.09. u 10,00

 27.09. u 10,00

 

 

PRAVNA ETIKA

 

13.12.2016.

 

17.01. u 12,00 dv. 4/17

 

07.02. u 12,00

 

04.04.2017.

 

09.05.2017.

 

13.06. i 04.07.2017.

 

05.09. i 19.09.2017.

 

 

 

KRIMINOLOGIJA I VIKTIMOLOGIJA

 

14.12. u 10,00 dv. 2/17

 

20.01. u 11,00

 

06.02. u 10,00 dv. 1/13

 24.02. u 12,00 dv. 2/13

21.04. u 15,00 dv. 1/17

 

19.05. u 10,00 dv. 4/17

 

19.06. u 11,00 dv. 4/17

 6.07. u 9,00 5/17

08.09. u 10,00 dv. 5/17

 28.09. u 14,00 dv. 5/17

 

 

ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE SPOROVA

 

14.12. u 15,00 dv. 1/17

 

11.01. u 11,00

 

01.02. u 10,00 dv. 1/17

 23.02. u 10,00 dv. 3/17

12.04. u 10,00 dv. 2/17

 

15.05. u 10,00 dv. 4/17

 

14.06. u 11,00 dv. 1/13

 05.07. u 09,00 dv. 2/13

06.09. u 09,00 dv. 2/13

 27.09. u 09,00 dv. 2/13

 

 

EUROPSKO RADNO PRAVO I EUROPSKO PRAVO SOCIJALNE SIGURNOSTI

 

06.12.2016.

 

10.01. u 11,00

 

06.02. u 12,00

 14.02. u 12,00

11.04. u 10,00

 

09.05. u 13,00

 

13.06. u 13,00

 04.07. u 13,00

13.09. u 13,00

 28.09. u 13,00

 

 

ODVJETNIŠTVO

 

14.12. u 15,00 dv. 1/17

 

11.01. u 11,00

 

01.02. u 10,00 dv. 1/17

 23.02. u 10,00 dv. 3/17

12.04. u 10,00 dv. 2/17

 

15.05. u 10,00 dv. 4/17

 

14.06. u 11,00 dv. 1/13

 05.07. u 09,00 dv. 2/13

06.09. u 09,00 dv. 2/13

 27.09. u 09,00 dv. 2/13

 

 

STEČAJNO PRAVO

 

02.12. u 11,00 dv. 1/13

 

13.01. u 14,00 dv. 1/13

 

03.02. u 11,00 dv. 5/17

 24.02. u 13,00 dv. 1/13

21.04. u 11,00 dv. 1/13

 

19.05. u 10,00 dv. 1/13

 

19.06. u 11,00 dv. 1/13

 03.07. u 11,00 dv. 1/13

04.09. u 11,00 dv. 1/13

 25.09. u 11,00 dv. 1/13

 

 

LJUDSKI RESURSI

 

06.12. u 12,00 dv. 4/17

 

17.01. u 09,00 dv. 5/17

 

06.02. u 09,00 dv. 2/13

 20.02. u 09,00 dv. 2/13

04.04. u 11,00 dv. 4/17

 

09.05. u 09,00 dv. 2/17

 

13.06. u 09,00 dv. 2/13

 04.07. u 09,00 dv. 2/13

05.09. u 09,00 dv. 2/13

 19.09. u 09,00 dv. 2/13

 

 

EUROPSKO KAZNENO PRAVO

 

06.12. u 10,00 dv. 5/17

 

17.01. u 12,00

 

07.02. u 10,00 dv. 1/13

 21.02. u 10,00 dv. 1/13

04.04. u 10,00 dv. 4/17 i 5/17

 

15.05. u 10,00 dv. 517

 

16.06. u 10,00 dv. 5/17

  07.07. u 10,00 dv. 5/17

08.09. u 10,00 dv. 2/13

 21.09. u 08,00 dv. 2/13

 

 

KRIMINALISTIKA

 

05.12. u 11,00

 

17.01. u 11,00

 

06.02. u 12,00

 20.02. u 11,00

10.04. u 11,00

 

15.05. u 11,00

 

19.06. u 11,00

 04.07. u 11,00

04.09. u 11,00

 18.09. u 11,00

 

 

OKOLIŠ I ODRŽIVI RAZVOJ

 

14.12. u 10,00 dv. 2/17

 

19.01. u 14,00 dv. 2/13

 

09.02. u 11,00 dv. 1/13

 23.02. u 11,00 dv. 1/13

06.04. u 11,00 dv. 1/13

 

11.05. u 11,00 dv. 1/13

 

29.06. u 11,00 dv. 1/13 i 2/13

 13.07. u 11,00 dv. 1/13 i 2/13

07.09. u 11,00 dv. 1/13

 21.09. u 11,00 dv. 1/13

 

 

SUDSKA MEDICINA

 

09.12. u 13,00 dv. 5/17

 

20.01. u 13,00 dv. 5/17

 

10.02. u 13,00 dv. 5/17

 24.02. u 14,00 dv. 5/17

21.04. u 13,00 dv. 4/17

 

19.05. u 13,00 dv. 4/17

 

26.06. u 13,00 dv. 4/17

 14.07. u 13,00 dv. 4/17

08.09. u 13,00 dv. 4/17

 22.09. u 13,00 dv. 4/17

 

 

EUROPEAN AND INTERNATIONAL FAMILY LAW

 

05.12. u 10,00 dv. 5/17

 

09.01. u 15,00 dv. 1/17

 

06.02. u 10,00 dv. 2/13

 20.02. u 10,00 dv. 2/13

04.04. u 11,00 dv. 1/17

 

08.05. u 10,30 dv. 3/17

 

12.06. u 10,00 dv. 1/13

10.07. u 10,00 dv. 2/13

28.08. u 10,00 dv. 1/13

 18.09. u 10,00 dv. 1/13

 

 

MONETARNO PRAVO

 

08.12. u 09,00 dv. 2/17

 

12.01. u 09,00 dv. 2/17

 

02.02. u 09,00 dv. 1/17

 16.02. u 09,00 dv. 1/17

06.04. u 09,00 dv. 3/17

 

11.05. u 09,00 dv. 2/17

 

14.06. u 09,00 dv. 1/17

 06.07. u 09,00 dv. 1/17

07.09. u 10,00 dv. 1/17

 21.09. u 09,00 dv. 1/17

 

 

DIJETE I PRAVO

 

06.12. u 09,00

 

20.01. u 11,00

 

03.02. u 10,00 dv. 1/13

 17.02. u 10,00 dv. 1/13

07.04. u 09,00

 

09.05. u 10,00

 

12.06. u 10,00

 03.07. u 10,00

05.09. u 10,00

 19.09. u 10,00

 

 

ENGLISH FOR EU LAW

 

06.12. u 14,00 dv. 5/17

 

10.01. u 08,00 dv. 5/17

 

07.02. u 12,00 dv. 1/13

 21.02. u 11,00 dv. 1/13

11.04. u 09,00 dv. 4/17 i 5/17

 

09.05. u 09,00 dv. 4/17

 

 14.06. u 11,00 dv. 4/17

04.07. u 11,00 dv. 4/17

05.09. u 09,00 dv. 4/17 i 5/17

 19.09. u 09,00 dv. 4/17 i 5/17

 

 

PRAVO UNUTARNJE PLOVIDBE

 

01.12. u 09,00

 

12.01. u 09,00

 

02.02. u 10,00

 16.02. u 10,00

06.04. u 10,00

 

11.05. u 10,00

 

12.06. u 10,00

 06.07. u 09,00

07.09. u 10,00

 21.09. u 09,00

 

 

EUROPSKA PRAVNA TRADICIJA

 

06.12. u 14,00 dv. 2/13

 

10.01. u 14,00 dv. 2/13

 

31.01. u 08,00 dv. 2/13

 15.02. u 09,00 dv. 2/13

11.04. u 14,00 dv. 2/13

 

16.05. u 14,00 dv. 2/13

 

12.06. u 09,00 dv. 1/13

 04.07. u 08,00 dv. 1/13

29.08. u 10,00 dv. 1/13

 12.09. u 10,00 dv. 1/13

 

 

PRAVNA I POLITIČKA MISAO SREDNJEG VIJEKA I RENESANSE

 

09.12. u 09,00

 

11.01. u 08,00 dv. 2/17

 

07.02. u 09,00 dv. 1/13

 22.02. u 09,00 dv. 1/13

10.04. u 08,00 dv. 2/17

 

10.05. u 08,00 dv. 5/17

 

14.06. u 08,00 dv. 1/13

 03.07. u 08,00 dv. 1/13

04.09. u 08,00 dv. 1/13

 20.09. u 08,00 dv. 1/13

 

 

PRAVNE KLINIKE MOOT COURTS

 

 

 

Doc. dr. sc. Zvonimir Jelinić, Doc. dr. sc. Paula Poretti

 

14.12. u 15,00 dv. 1/17

 

11.01. u 11,00

 

01.02. u 10,00 dv. 1/17

 23.02. u 10,00 dv. 3/17

12.04. u 10,00 dv. 2/17

 

16.05. u 10,00

 

14.06. u 11,00 dv. 1/13

 05.07. u 09,00 dv. 2/13

06.09. u 09,00 dv. 2/13

 27.09. u 09,00 dv. 2/13

 

 

Doc. dr. sc. Dubravka Akšamović

 

02.12. u 11,00 dv. 1/13

 

13.01. u 14,00 dv. 1/13

 

03.02. u 11,00 dv. 5/17

 24.02. u 13,00 dv. 1/13

21.04. u 11,00 dv. 1/13

 

19.05. u 10,00 dv. 1/13

 

19.06. u 11,00 dv. 1/13

 03.07. u 11,00 dv. 1/13

04.09. u 11,00 dv. 1/13

 25.09. u 11,00 dv. 1/13

 

 

Doc. dr. sc. Igor Vuletić, doc. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić, doc. dr. sc. Ante Novokmet

 

07.12. u 13.00 dv. 5/17

 

20.01. u 11,00 kabinet br. 57

 

02.02. u 09,00 dv. 1/13

 

24.04. u 13,00

 

11.05. u 12,00 dv. 1/13

 

20.06 u 14,00 2/13

6.07. u 14,00 2/13

31.08. u 12,00 dv. 1/13 i 2/13

 14.09. u 12,00 dv. 1/13 i 2/13

 

 

Doc. dr. sc. Tunjica Petrašević

 

06.12. u 10,00 dv. 5/17

 

17.01. u 10,00 dv. 5/17

 

07.02. u 10,00 dv. 1/13

 21.02. u 10,00 dv. 1/13

04.04. u 10,00 dv. 4/17 i 5/17

 

15.05. u 10,00 dv. 5/17

 

16.06. u 10,00 dv. 5/17

 07.07. u 10,00 dv. 5/17

08.09. u 10,00 dv. 2/13

 21.09. u 08,00 dv. 2/13