Integrirani studij - ispitni rokovi


za akademsku 2017./2018.

 

I. godina

 

TEORIJA PRAVA I DRŽAVE

05.12. u 15,00 dv. 1/17

15.01. u 13,00 dv. 1/13

30.01. u 11,00 dv. 1/13

13.02. u 11,00 dv. 1/13

10.04.2018.

08.05.2018.

12.06. i 03.07.2018.

03.09. i 18.09.2018.

 

POVIJEST HRVATSKOG PRAVA I DRŽAVE

08.12. u 09,00 dv. 1/17

19.01. u 09,00 dv. 1/17

05.02. u 09,00 dv. 1/13

19.02. u 09,00 dv. 1/13

06.04.2018.

18.05.2018.

18.06. i 02.07.2018.

07.09. i 21.09.2018.

 

POLITIČKA EKONOMIJA

07.12. u 09,00 dv. 3/Kampus

18.01. u 16,00 dv. 1/13

08.02. u 11,00 dv. 1/13

22.02. u 09,00 dv. 1/13

12.04.2018.

10.05.2018.

14.06. i 05.07.2018.

06.09. i 20.09.2018.

 

ENGLESKI JEZIK  I

07.12. u 14,00 dv. 3/17

11.01. u 13,00 dv. 3/17

01.02. u 10,00 dv. 1/13

22.02. u 11,00 dv. 2/13

12.04.2018.

10.05.2018.

14.06. i 05.07.2018.

06.09. i 27.09.2018.

 

NJEMAČKI JEZIK  I

05.12. u 14,00 dv. 1/Kampus i 2/Kampus

16.01. u 10,00 dv. 4/17

06.02. u 09,00 dv. 1/13

20.02. u 09,00 dv. 1/13

10.04.2018.

15.05.2018.

12.06. i 05.07.2018.

06.09. i 22.09.2018.

 

USTAVNO PRAVO

08.12. u 16,00 dv. 1/13

19.01. u 13,00 dv. 1/13

09.02. u 09,00 dv. 1/13

23.02. u 09,00 dv. 1/13

13.04.2018.

11.05.2018.

15.06. i 06.07.2018.

31.08. i 14.09.2018.

 

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

13.12. u 14,00 dv. 3/17

17.01. u 13,00 dv. 2/17

07.02. u 09,00 dv. 2/17

21.02. u 09,00 dv. 1/13

12.04.2018.

17.05.2018.

13.06. i 04.07.2018.

06.09. i 20.09.2018.

 LATINSKI JEZIK

07.02. u 09,00 dv. 2/17

21.02. u 09,00 dv. 1/13

 

SOCIOLOGIJA

12.12. u 16,00 dv. 2/13

11.01. u 16,00 dv. 2/13

08.02. u 12,00 dv. 1/13

22.02. u 12,00 dv. 1/13

20.04.2018.

17.05.2018.

21.06. i 05.07.2018.

06.09. i 27.09.2018.

 

ENGLESKI JEZIK II

07.12. u 14,00 dv. 3/17

11.01. u 13,00 dv. 3/17

01.02. u 10,00 dv. 1/13

22.02. u 11,00 dv. 2/13

12.04.2018.

10.05.2018.

14.06. i 05.07.2018.

06.09. i 27.09.2018.

 

NJEMAČKI JEZIK II

05.12. u 14,00 dv. 1/Kampus i 2/Kampus

16.01. u 10,00 dv. 4/17

06.02. u 09,00 dv. 1/13

20.02. u 09,00 dv. 1/13

10.04.2018.

15.05.2018.

12.06. i 05.07.2018.

06.09. i 22.09.2018.

 

II. godina

KAZNENO PRAVO

15.12. u 08,00 dv. 1/17

19.01. u 08,00 dv. 1/17

09.02. u 08,00 dv. 1/13

23.02. u 10,00 dv. 1/13

09.04.2018.

07.05.2018.

12.06. i 02.07.2018.

03.09. i 17.09.2018.

 

OBITELJSKO PRAVO

07.12. u 13,00 dv. 2/17

16.01. u 09,00 dv. 4/17

06.02. u 10,00 dv. 1/13

20.02. u 10,00 dv. 1/13

10.04.2018.

08.05.2018.

12.06. i 26.06.2018.

04.09. i 18.09.2018.

 

OPĆA POVIJEST PRAVA I DRŽAVE

08.12. u 09,00 dv. 2/17

11.01. u 08,00 dv. 4/17

01.02. u 08.00 dv. 1/13

19.02. u 09,00 dv. 2/13

11.04.2018.

16.05.2018.

12.06. i 03.07.2018.

02.09. i 18.09.2018.

 

ENGLESKI JEZIK III

05.12. u 14,00 dv. 1/Kampus i 2/Kampus

16.01. u 10,00 dv. 4/17

06.02. u 09,00 dv. 1/13

20.02. u 09,00 dv. 1/13

10.04.2018.

15.05.2018.

12.06. i 05.07.2018.

06.09. i 22.09.2018.

 

NJEMAČKI JEZIK III

05.12. u 14,00 dv. 1/Kampus i 2/Kampus

16.01. u 10,00 dv. 4/17

06.02. u 09,00 dv. 1/13

20.02. u 09,00 dv. 1/13

10.04.2018.

15.05.2018.

12.06. i 05.07.2018.

06.09. i 22.09.2018.

 

KAZNENO PROCESNO PRAVO

14.12. u 16,00 dv. 1/13

11.01. u 16,00 dv. 1/13

08.02. u 14,00 dv. 1/13

22.02. u 13,00 dv. 1/13 i 2/13

12.04.2018.

10.05.2018.

14.06. i 05.07.2018.

06.09. i 20.09.2018.

 

MEĐUNARODNO PRAVO

08.12. u 14,00 dv. 1/17

19.01. u 13,00 dv. 2/13

09.02. u 11,00 dv. 1/13

23.02. u 11,00 dv. 1/13

13.04.2018.

11.05.2018.

15.06. i 04.07.2018.

07.09. i 21.09.2018.

 

EKONOMSKA POLITIKA

07.12. u 10,00 dv. 3/Kampus

18.01. u 16,00 dv. 1/13

08.02. u 09,00 dv. 1/13

22.02. u 10,00 dv. 1/13

12.04.2018.

10.05.2018.

14.06. i 05.07.2018.

06.09. i 20.09.2018.

 

ENGLESKI JEZIK IV

05.12. u 14,00 dv. 1/Kampus i 2/Kampus

16.01. u 10,00 dv. 4/17

06.02. u 09,00 dv. 1/13

20.02. u 09,00 dv. 1/13

10.04.2018.

15.05.2018.

12.06. i 05.07.2018.

06.09. i 22.09.2018.

 

NJEMAČKI JEZIK IV

05.12. u 14,00 dv. 1/Kampus i 2/Kampus

16.01. u 10,00 dv. 4/17

06.02. u 09,00 dv. 1/13

20.02. u 09,00 dv. 1/13

10.04.2018.

15.05.2018.

12.06. i 05.07.2018.

06.09. i 22.09.2018.

 

III. godina

UPRAVNO PRAVO

15.12. u 13,00 dv. 1/13

12.01. u 13,00 dv. 1/13

07.02. u 10,00 dv. 1/13

21.02. u 10,00 dv. 1/13

13.04.2018.

18.05.2018.

13.06. i 04.07.2018.

05.09. i 19.09.2018.

 

RADNO I SOCIJALNO PRAVO

06.12. u 15,00 dv. 1/13

15.01. u 09,00 dv. 2/17

29.01. u 11,00 dv. 2/13

19.02. u 11,00 dv. 2/13

09.04.2018.

14.05.2018.

11.06. i 04.07.2018.

03.09. i 17.09.2018.

 

EUROPSKO JAVNO PRAVO

11.12. u 13,00 dv. 5/17

10.01. u 11,00

06.02. u 11,00 dv. 2/13

20.02. u 11,00 dv. 2/13

10.04.2018.

15.05.2018.

12.06. i 03.07.2018.

04.09. i 18.09.2018.

 

GRAĐANSKO PRAVO I

05.12. u 16,00 dv. 2/13

09.01. u 12,00 dv. 4/17

30.01. u 11,00 dv. 4/17

13.02. u 11,00 dv. 4/17

11.04.2018.

09.05.2018.

19.06. i 03.07.2018.

04.09. i 18.09.2018.

 

TRGOVAČKO PRAVO

08.12. u 10,00 dv. 2/17 i 4/17

26.01. u 13,00 dv. 1/13

12.02. u 10,00 dv. 1/13

26.02. u 13,00 dv. 3/17 i 5/17

26.04.2018.

28.05.2018.

15.06. i 04.07.2018.

05.09. i 23.09.2018.

 

UPRAVNA ZNANOST

04.12. u 13,00 dv. 5/17

17.01. u 13,00 dv. 5/17

29.01. u 12,00 dv. 1/17

19.02. u 11,00 dv. 1/17

16.04.2018.

14.05.2018.

11.06. i 02.07.2018.

10.09. i 24.09.2018.

 

IV. godina

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

06.12. u 13,00 dv. 2/17

10.01. u 13,00 dv. 5/17

31.01. u 10,00 dv. 3/17

23.02. u 12,00 dv. 1/13

11.04.2018.

09.05.2018.

13.06. i 04.07.2018.

29.08. i 12.09.2018.

 

STATISTIKA I PRAVNA INFORMATIKA

19.12. u 16,00 dv. 2/13

23.01. u 16,00 dv. 2/13

06.02. u 12,00 dv. 2/13

21.02. u 12,00 dv. 2/13

24.04.2018.

22.05.2018.

12.06. i 03.07.2018.

04.09. i 18.09.2018.

 

POMORSKO I OPĆEPROMETNO PRAVO

07.12. u 12,30 dv. 3/17

18.01. u 12,30 dv. 3/17

01.02. u 11,00 dv. 2/13

15.02. u 11,00 dv. 2/13

12.04.2018.

10.05.2018.

14.06. i 05.07.2018.

30.08. i 13.09.2018.

 

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

11.12. u 15,00 dv. 1/17 i 4/17

08.01. u 13,00 dv. 5/17

29.01. u 10,00 dv. 2/13

19.02. u 10,00 2/13

09.04.2018.

07.05.2018.

11.06. i 02.07.2018.

27.08. i 17.09.2018.

 

PRAVO DRUŠTAVA

08.12. u 11,00 dv. 2/17 i 4/17

26.01. u 14,00 dv. 1/13

12.02. u 11,00 dv. 1/13

26.02. u 14,00 dv. 3/17 i 5/17

26.04.2018.

28.05.2018.

15.06. i 04.07.2018.

05.09. i 23.09.2018.

 

GRAĐANSKO PRAVO II

05.12. u 16,00 dv. 2/13

09.01. u 12,00 dv. 4/17

30.01. u 11,00 dv. 4/17

13.02. u 11,00 dv. 4/17

11.04.2018.

09.05.2018.

19.06. i 03.07.2018.

04.09. i 18.09.2018.

 

FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKA ZNANOST

15.12. u 09,00 dv. 1/17

12.01. u 09,00 dv. 1/17

01.02. u 09,00 dv. /17

15.02. u 09,00 dv. 1/17

12.04.2018.

10.05.2018.

14.06. i 05.07.2018.

06.09. i 20.09.2018.

 

 

V. godina

 

ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO

13.12. u 09,00

10.01. u 09,00

07.02. u 09,00

21.02. u 09,00

18.04.2018.

16.05.2018.

12.06. i 03.07.2018.

05.09. i 19.09.2018.

 

AUTORSKO PRAVO

13.12. u 10,00

10.01. u 10,00

07.02. u 10,00

21.02. u 10,00

18.04.2018.

16.05.2018.

12.06. i 03.07.2018.

05.09. i 19.09.2018.

 

IZVANPARNIČNO I OVRŠNO PRAVO

07.12. u 10,00

10.01. u 12,00

31.01. u 10,00 dv. 3/17

23.02. u 12,00 dv. 1/13

11.04.2018.

09.05.2018.

13.06. i 04.07.2018.

29.08. i 12.09.2018.

 

MEĐUNARODNO KAZNENO PRAVO

14.12. u 16,00 dv. 1/13

19.01. u 08,00 dv. 1/17

09.02. u 08,00 dv. 1/13

22.02. u 13,00 dv. 1/13 i 2/13

12.04.2018.

07.05.2018.

14.06. i 02.07.2018.

06.09. i 17.09.2018.

 

MALOLJETNIČKO KAZNENO PRAVO

15.12. u 08,00 dv. 1/17

19.01. u 12,00

08.02. u 10,00 dv. 1/17

22.02. u 13,00 dv. 1/13 i 2/13

12.04.2018.

07.05.2018.

14.06. i 02.07.2018.

06.09. i 17.09.2018.

 

IZVRŠNO KAZNENO PRAVO

14.12. u 13,00 dv. 2/17

11.01. u 13,00 dv. 2/17

08.02. u 12,00 dv. 5/17

22.02. u 12,00 dv. 5/17

12.04.2018.

10.05.2018.

14.06. i 05.07.2018.

06.09. i 20.09.2018.

 

PRAVO LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE

08.12. u 16,00 dv. 1/13

19.01. u 13,00 dv. 1/13

09.02. u 09,00 dv. 1/13

23.02. u 09,00 dv. 1/13

13.04.2018.

11.05.2018.

15.06. i 06.07.2018.

31.08. i 14.09.2018.

 

USTAVNO PROCESNO PRAVO

08.12. u 16,00 dv. 1/13

19.01. u 13,00 dv. 1/13

09.02. u 09,00 dv. 1/13

23.02. u 09,00 dv. 1/13

13.04.2018.

11.05.2018.

15.06. i 06.07.2018.

31.08. i 14.09.2018.

 

PRAVO UPRAVNOG POSTUPKA I VRŠENJA JAVNIH OVLASTI

15.12. u 13,00 dv. 1/13

12.01. u 13,00 dv. 1/13

07.02. u 10,00 dv. 1/13

21.02. u 10,00 dv. 1/13

13.04.2018.

18.05.2018.

13.06. i 04.07.2018.

05.09. i 19.09.2018.

 

PRAVO OSIGURANJA

07.12. u 10,00

18.01. u 10,00

01.02. u 10,00

15.02. u 10,00

12.04.2018.

10.05.2018.

14.06. i 05.07.2018.

30.08. i 13.09.2018.

 

EUROPSKO PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

06.12. u 13,00 dv. 2/17

10.01. u 13,00 dv. 5/17

31.01. u 10,00 dv. 3/17

26.02. u 12,00 dv. 4/17

11.04.2018.

09.05.2018.

13.06. i 04.07.2018.

29.08. i 12.09.2018.

 

PRAVO TRŽIŠNOG NATJECANJA

08.12. u 11,00 dv. 2/17 i 4/17

26.01. u 14,00 dv. 1/13

12.02. u 11,00 dv. 1/13

26.02. u 14,00 dv. 3/17 i 5/17

26.04.2018.

28.05.2018.

15.06. i 04.07.2018.

05.09. i 23.09.2018.

 

MEĐUNARODNA ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA

08.12. u 14,00 dv. 1/17

19.01. u 13,00 dv. 2/13

09.02. u 11,00 dv. 1/13

23.02. u 11,00 dv. 1/13

13.04.2018.

11.05.2018.

15.06. i 04.07.2018.

07.09. i 21.09.2018.

 

DIPLOMATSKO PRAVO I DIPLOMATSKA PROFESIJA

08.12. u 14,00 dv. 1/17

19.01. u 13,00 dv. 2/13

09.02. u 11,00 dv. 1/13

23.02. u 11,00 dv. 1/13

13.04.2018.

11.05.2018.

15.06. i 04.07.2018.

07.09. i 21.09.2018.

 

MEĐUNARODNO GOSPODARSTVO I TRŽIŠTE RADA

06.12. u 15,00

15.01. u 14,00

05.02. u 11,00

19.02. u 11,00

09.04.2018.

14.05.2018.

11.06. i 04.07.2018.

03.09. i 17.09.2018.

 

PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU

11.12. u 13,00 dv. 5/17

10.01. u 11,00

06.02. u 11,00 dv. 2/13

20.02. u 11,00 dv. 2/13

10.04.2018.

15.05.2018.

12.06. i 03.07.2018.

04.09. i 18.09.2018.

 

EUROPSKO MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO I PROCESNO PRAVO

11.12. u 15,00 dv. 1/17 i 4/17

08.01. u 13,00 dv. 5/17

29.01. u 10,00 dv. 2/13

19.02. u 10,00 2/13

09.04.2018.

07.05.2018.

11.06. i 02.07.2018.

27.08. i 17.09.2018.

 

EUROPSKI PROGRAMI REGIONALNE I MEĐUNARODNE SURADNJE

11.12. u 15,00 dv. 1/17 i 4/17

08.01. u 13,00 dv. 5/17

29.01. u 10,00 dv. 2/13

19.02. u 10,00 2/13

09.04.2018.

07.05.2018.

11.06. i 02.07.2018.

27.08. i 17.09.2018.

 

PRAVA ŽIVOTINJA

18.12. u 11,00

22.01. u 11,00 dv. 2/17

12.02. u 11.00 dv. 2/17

26.02. u 11,00 dv. 4/17

23.04.2018.

21.05.2018.

15.06. i 06.07.2018.

07.09. i 28.09.2018.

 

EKONOMIJA PRAVA

11.12. u 09,00

18.01. u 16,00 dv. 1/13

08.02. u 11,00 dv. 1/13

22.02. u 09,00 dv. 1/13

12.04.2018.

10.05.2018.

14.06. i 05.07.2018.

06.09. i 20.09.2018.

 

PRAVNA ETIKA

12.12. u 16,00 dv. 2/13

11.01. u 16,00 dv. 2/13

08.02. u 12,00 dv. 1/13

22.02. u 12,00 dv. 1/13

20.04.2018.

17.05.2018.

21.06. i 05.07.2018.

06.09. i 27.09.2018.

 

KRIMINOLOGIJA I VIKTIMOLOGIJA

15.12. u 08,00 dv. 1/17

19.01. u 12,00

09.02. u 08,00 dv. 1/13

27.02. u 10,00

09.04.2018.

07.05.2018.

12.06. i 02.07.2018.

03.09. i 17.09.2018.

 

ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE SPOROVA

06.12. u 13,00 dv. 2/17

10.01. u 13,00 dv. 5/17

31.01. u 10,00 dv. 3/17

23.02. u 12,00 dv. 1/13

11.04.2018.

09.05.2018.

13.06. i 04.07.2018.

29.08. i 12.09.2018.

 

EUROPSKO RADNO PRAVO I EUROPSKO PRAVO SOCIJALNE SIGURNOSTI

06.12. u 15,00

15.01. u 14,00

05.02. u 11,00

19.02. u 11,00

09.04.2018.

14.05.2018.

11.06. i 04.07.2018.

03.09. i 17.09.2018.

 

ODVJETNIŠTVO

06.12. u 13,00 dv. 2/17

10.01. u 13,00 dv. 5/17

31.01. u 10,00 dv. 3/17

26.02. u 12,00 dv. 4/14

11.04.2018.

09.05.2018.

13.06. i 04.07.2018.

29.08. i 12.09.2018.

 

STEČAJNO PRAVO

08.12. u 11,00 dv. 2/17 i 4/17

26.01. u 14,00 dv. 1/13

12.02. u 11,00 dv. 1/13

26.02. u 14,00 dv. 3/17 i 5/17

26.04.2018.

28.05.2018.

15.06. i 04.07.2018.

05.09. i 23.09.2018.

 

LJUDSKI RESURSI

19.12. u 16,00 dv. 2/13

23.01. u 16,00 dv. 2/13

06.02. u 12,00 dv. 2/13

21.02. u 12,00 dv. 2/13

24.04.2018.

22.05.2018.

12.06. i 03.07.2018.

04.09. i 18.09.2018.

 

EUROPSKO KAZNENO PRAVO

15.12. u 08,00 dv. 1/17

19.01. u 08,00 dv. 1/17

06.02. u 11,00 dv. 2/13

20.02. u 11,00 dv. 2/13

09.04.2018.

07.05.2018.

12.06. i 02.07.2018.

03.09. i 17.09.2018.

 

KRIMINALISTIKA

14.12. u 11,00

11.01. u 11,00

08.02. u 11,00

22.02. u 11,00

12.04.2018.

10.05.2018.

14.06. i 05.07.2018.

06.09. i 20.09.2018.

 

OKOLIŠ I ODRŽIVI RAZVOJ

11.12. u 09,00

18.01. u 16,00 dv. 1/13

08.02. u 11,00 dv. 1/13

22.02. u 09,00 dv. 1/13

12.04.2018.

10.05.2018.

14.06. i 05.07.2018.

06.09. i 20.09.2018.

 

SUDSKA MEDICINA

15.12. u 13,00 dv. 5/17

19.01. u 13,00 dv. 5/17

09.02. u 13,00 dv. 5/17

23.02. u 13,00 dv. 5/17

13.04.2018.

11.05.2018.

14.06. i 09.07.2018.

07.09. i 21.09.2018.

 

EUROPEAN AND INTERNATIONAL FAMILY LAW

11.12. u 15,00 dv. 1/17 i 4/17

08.01. u 13,00 dv. 5/17

29.01. u 10,00 dv. 2/13

19.02. u 10,00 dv. 2/13

09.04.2018.

07.05.2018.

11.06. i 02.07.2018.

27.08. i 17.09.2018.

 

MONETARNO PRAVO

15.12. u 09,00 dv. 1/17

12.01. u 09,00 dv. 1/17

01.02. u 09,00 dv. /17

15.02. u 09,00 dv. 1/17

12.04.2018.

10.05.2018.

14.06. i 05.07.2018.

06.09. i 20.09.2018.

 

DIJETE I PRAVO

07.12. u 13,00

16.01. u 09,00

06.02. u 10,00

20.02. u 10,00

10.04.2018.

08.05.2018.

12.06. i 26.06.2018.

04.09. i 18.09.2018.

 

ENGLISH FOR EU LAW

05.12. u 14,00 dv. 1/Kampus i 2/Kampus

11.01. u 13,00 dv. 3/17

01.02. u 10,00 dv. 1/13

22.02. u 11,00 dv. 2/13

10.04.2018.

15.05.2018.

12.06. i 05.07.2018.

06.09. i 22.09.2018.

 

PRAVO UNUTARNJE PLOVIDBE

08.12. u 10,00

18.01. u 10,00

01.02. u 10,00

15.02. u 10,00

12.04.2018.

10.05.2018.

14.06. i 05.07.2018.

30.08. i 13.09.2018.

 

EUROPSKA PRAVNA TRADICIJA

13.12. u 14,00 dv. 3/17

17.01. u 13,00 dv. 2/17

07.02. u 09,00 dv. 2/17

21.02. u 09,00 dv. 1/13

12.04.2018.

17.05.2018.

13.06. i 04.07.2018.

06.09. i 20.09.2018.

 

PRAVNA I POLITIČKA MISAO SREDNJEG VIJEKA I RENESANSE

08.12. u 09,00 dv. 2/17

11.01. u 08,00 dv. 4/17

01.02. u 08,00 dv. 1/13

19.02. u 09,00 dv. 2/13

11.04.2018.

16.05.2018.

12.06. i 03.07.2018.

02.09. i 18.09.2018.

 

PRAVNE KLINIKE MOOT COURTS

 

Doc. dr. sc. Zvonimir Jelinić, Doc. dr. sc. Katarina Knol Radoja, Doc. dr. sc. Paula Poretti

06.12. u 13,00 dv. 2/17

10.01. u 13,00 dv. 5/17

31.01. u 10,00 dv. 3/17

23.02. u 12,00 dv. 1/13

11.04.2018.

09.05.2018.

13.06. i 04.07.2018.

29.08. i 12.09.2018.

 

Doc. dr. sc. Dubravka Akšamović

08.12. u 11,00 dv. 2/17 i 4/17

26.01. u 14,00 dv. 1/13

12.02. u 11,00 dv. 1/13

26.02. u 14,00 dv. 3/17 i 5/17

26.04.2018.

28.05.2018.

15.06. i 04.07.2018.

05.09. i 23.09.2018.

 

Doc. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić, Doc. dr. sc. Ante Novokmet

14.12. u 16,00 dv. 1/13

19.01. u 08,00 dv. 1/17

08.02. u 10,00 dv. 1/17

22.02. u 13,00 dv. 1/13 i 2/13

12.04.2018.

07.05.2018.

14.06. i 02.07.2018

06.09. i 17.09.2018.

 

Doc. dr. sc. Tunjica Petrašević, Doc. dr. sc. Dunja Duić

11.12. u 13,00 dv. 5/17

12.01. u 09,00

06.02. u 11,00 dv. 2/13

20.02. u 11,00 dv. 2/13

10.04.2018.

15.05.2018.

12.06. i 03.07.2018.

04.09. i 18.09.2018.