Naslovna


Katedra građansko-pravnih znanosti

Dobro došli na stranice katedre Građanskopravnih znanosti. Ovdje se možete informirati o osoblju katedre, literaturi potrebnoj za polaganje ispita, terminima predavanja te o ostalim podacima i događajima relevantnima za ovaj predmet.

Svoje upite možete uputiti na e-mail adrese djelatnika katedre.

Rezultati pisanog dijela ispita - Građansko pravo 1

Datum objave: 06.12.2017.


Uvid u ispit: petak, 11:00h.

Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 7.12. s početkom u 10:30h.

 

 1. ENA ZDUNIĆ, 9 1/2
 2. LARA BUČEV, 7
 3. DOMAGOJ IVANKOVIĆ, 7
 4. MIHAELA MOKOS, 7
 5. KRISTIJAN TOMIĆ, 7

Ostali rezultati:

 

 1. MARIJA GLAVIĆ, 5 1/2
 2. VESNA PLAVŠIĆ, 3
 3. SINIŠA OREŠČANIN, 2 1/2
 4. LUCIJAN PRIPUZ, 2 1/2
 5. JOSIP KUST, 1 1/2
 6. MARIJA PETRIĆ, 1 1/2
 7. GABRIJELA DEVČIĆ, 1
 8. ANNA-MARIA ČUIĆ, 0
 9. KRISTINA MAMUŽIĆ, 0

Rezultati pisanog ispita iz Građanskog prava II od 05. 12. 2017.

Datum objave: 05.12.2017.


Pisani ispit od 05. 12. 2017., iz Građanskog prava II, položili su:

 1. Bagarić Maja             9   bodova
 2. Marković Helena       7
 3. Šušak Mirna              7

Navedeni studenti usmenom ispitu pristupaju 08. 12. 2017. (petak) u 10.00 sati u kabinetu prof. dr. sc. Vlade Belaja.

Ostali rezultati:

 1. Boroša Anita   4   boda
 2. Baturina Ivan 3
 3. Konjić Dorotea 3
 4. Kovačević Tihana 3
 5. Vukušić Filip 3
 6. Vuknić Mira 1
 7. Martin Primorac 0
 8. Rogalo Ivana 0

Uvid u rezultate ispita biti će u srijedu, 06. 12. 2017., u 10.00 sati, u kabinetu doc. dr. sc. Davorina Pichlera.

 

Rezultati II. kolokvija iz Autorskog prava od 4.12.2017.

Datum objave: 04.12.2017.


Rezultati II. kolokvija iz Autorskog prava održanog 04. prosinca 2017.

 II. kolokvij položili su:

 1. Grgur Petar 8         bodova
 2. Matić Mia 8
 3. Zrakić Katica 8
 4. Župan Lucija 7
 5. Đuranić Ivanka 6.5
 6. Kukec Tatjana 6.5
 7. Rajič Danijela 6.5
 8. Turkalj Ana 6.5
 9. Banić Petar 4.5
 10. Mišura Valentina 4.5
 11. Primorac Karolina 4

 

Uvid u II. kolokvij je 06. prosinca 2017. u 10 sati u kabinetu doc. dr. sc. Davorina Pichlera. Izvanredni studenti u navedenom terminu mogu doći na unos ocjene, ukoliko su prijavili ispitni rok. U istom terminu mogu ispitu pristupiti studenti koji nisu zadovoljni ocjenom ostvarenom temeljem kolokvija.

 

Ostvarene konačne ocjene temeljem položenih kolokvija:

 

 1. Petar Grgur 5
 2. Matić Mia 5
 3. Zrakić Katica 5
 4. Župan Lucija 5
 5. Đuranić Ivanka 4
 6. Kukec Tatjana 4
 7. Rajič Danijela 5
 8. Turkalj Ana 5
 9. Banić Petar 3
 10. Mišura Valentina 2
 11. Primorac Karolina 2

Rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta Građansko pravo 1 (19.9.2017.)

Datum objave: 20.09.2017.


Uvid u ispit: petak, 22.9. u 11:30h.

 

Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 21.9., s početkom u 11:30.

 

 1. MARIJANA PUŠKADIJA, 8 1/2
 2. PETRA CIGANEK, 8
 3. MATEA FEGEŠ, 8
 4. SANJA KAURIN, 8
 5. IVANA KRAMER, 7
 6. VALENTINA LEŠKO, 7
 7. PETAR MAJIĆ, 7
 8. BORNA MOROVIĆ, 7
 9. EGON RUKOVANJSKI, 7
 10. ANA TOKIĆ, 7
 11. LUKA VILAJTOVIĆ, 7
 12. MARTINA ŽABEK, 7

 

OSTALI REZULTATI:

 

 1. JOSIP KUST, 5
 2. MARIJA ŠARAC, 5
 3. ENA ZDUNIĆ, 5
 4. LARA BUČEV, 4 1/2
 5. MARIJA GLAVIĆ, 4
 6. MIHAELA MOKOS, 4
 7. DIANA UDIKOVIĆ, 4
 8. LOVRO BRKIĆ, 3 1/2
 9. ANNA-MARIA ČUIĆ, 3 1/2
 10. MONIKA HUSKIĆ, 3 1/2
 11. IVONA RUŽIĆ, 3 1/2
 12. IVAN BLAŽEKOVIĆ, 3
 13. TEA DUMANČIĆ, 2 1/2
 14. DOMAGOJ IVANKOVIĆ, 2 1/2
 15. LUCIJAN PRIPUZ, 2 1/2
 16. TANJA DANEK, 2
 17. DRAGANA KLARIĆ, 2
 18. ANTONIJA TOMASOVIĆ, 2
 19. VLATKA COTA, 1 1/2
 20. IVAN KONDIĆ, 1 1/2
 21. MARINA MANDARIĆ, 1 1/2
 22. ANTONIA STRUČIĆ, 1 1/2
 23. KRISTIJAN TOMIĆ, 1 1/2
 24. MAJA BLAŽINA, 1
 25. BERNARDA BURSIĆ, 1
 26. VALENTINA MILJEVIĆ, 1
 27. ARMIN PAŠALIĆ, 1
 28. VESNA PLAVŠIĆ, 1
 29. VLATKA RATKOVIĆ, 1
 30. BERBARA TURKALJ, 1
 31. MILJENKO VINCEK, 1
 32. JOSIP DRAGIČEVIĆ, 1/2
 33. ŽELJKA ĐUZIN, 1/2
 34. KARLA ŠKREBLIN-TUTIĆ, 1/2
 35. MIHALEA ZORKIĆ, 1/2
 36. GABRIJELA DEVČIĆ, 0
 37. DAMIR MARKULJ, 0
 38. NIKOLA MIKIĆ, 0
 39. DARIA NEKIĆ, 0
 40. SAŠA PANDURIĆ, 0
 41. LUKA RADOLOVIĆ, 0
 42. BENJAMIN ŠANTOŠI, 0
 43. TENA ŠEBELIĆ, O
 44. MIRNA ZLATIĆ, 0

 

Usmeni dio ispita iz predmeta Građansko pravo 1 za studente koji su položili sva tri kolokvija

Datum objave: 18.09.2017.


Od drugog ispitnog roka u rujnu (19.9.) studenti koji su položili sva tri kolokvija odgovarat će na usmenom dijelu ispita zajedno sa studentima koji prvo moraju položiti pisani dio (točno vrijeme usmenih provjeriti u rezultatima objavljenim na ovom mjestu, nakon svakog održanog pisanog dijela ispita).

S obzirom da je ostalo jako malo onih koji izlaze direktno na usmeni dio ispita, za njih se više neće održavati posebni termini.

Rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta Građansko pravo 1 (ispitni rok 4.9.2017.)

Datum objave: 06.09.2017.


Uvid u ispit i usmeni dio ispita: četvrtak, 7.9. u 11:00h.

 

 1. TOMISLAV HABUS, 8 1/2
 2. HRVOJE CIGLAR, 7
 3. JANJA ĐURASOVIĆ, 7
 4. KARLO ERŽIĆ, 7
 5. TAMARA GRGAČIĆ, 7
 6. IVANA HORVAT, 7
 7. KLARA JANOTA, 7
 8. IVANA MARIĆ, 7
 9. MARIJA SERDARUŠIĆ, 7
 10. ADRIANA TOMAIĆ, 7
 11. VEDRANA URBANEK, 7

 

OSTALI REZULTATI:

 

 1. BORKA MOROVIĆ, 5 1/2
 2. MARTINA ŽABEK, 5 1/2
 3. IVANA KRAMER, 5
 4. EGON RUKOVANJSKI, 5
 5. ANA TOKIĆ, 5
 6. MATEA FEGEŠ, 4 1/2
 7. DIANA UDIKOVIĆ, 4 1/2
 8. LARA BUČEV, 4
 9. MONIKA HUSKIĆ, 4
 10. VALENTINA MILJEVIĆ, 4
 11. PETAR MAJIĆ, 3 1/2
 12. LUKA VILAJTOVIĆ, 3 1/2
 13. LUCIJAN PRIPUZ, 3
 14. KRISTIJAN TOMIĆ, 3
 15. TEA DUMANČIĆ, 2 1/2
 16. JOSIP KUST, 2 1/2
 17. MARIJA ŠARAC, 2 1/2
 18. SANJA KAURIN, 2
 19. MARINA MANDARIĆ, 2
 20. VLATKA RATKOVIĆ, 2
 21. ENA ZDUNIĆ, 2
 22. ANNA-MARIA ČUIĆ, 1 1/2
 23. DOMAGOJ IVANKOVIĆ, 1 1/2
 24. MAJA KOLARIĆ, 1 1/2
 25. IVONA RUŽIĆ, 1 1/2
 26. JOSIP DRAGIČEVIĆ, 1
 27. MIHAELA MOKOS, 1
 28. LUKA RADOLOVIĆ, 1
 29. BARBARA TURKALJ, 1
 30. MILJENKO VINCEK, 1
 31. MELINDA BEKAVAC 1/2
 32. LOVRO BRKIĆ, 1/2
 33. VLATKA COTA, 1/2
 34. TANJA DANEK, 1/2
 35. GABRIJELA DEVČIĆ, 1/2
 36. DOMAGOJ DŽIGUMOVIĆ, 1/2
 37. DARIO EGYED, 1/2
 38. ANTONIA STRUČIĆ, 1/2
 39. TENA ŠEBELIĆ, 1/2
 40. VESNA PLAVŠIĆ, 1/2
 41. MIHALEA ZORKIĆ, 1/2
 42. FILIP GENERALIĆ, 0
 43. MATEA JAKŠIĆ, 0
 44. NIKOLA MIKIĆ, 0
 45. SAŠA PANDURIĆ, 0
 46. MATEJ PEJIN, 0
 47. BENJAMIN ŠANTOŠI, 0
 48. KATARINA TANDARA, 0

 

 

Usmeni dio ispita iz predmeta Građansko pravo 1 za studente koji su položili sva tri kolokvija

Datum objave: 31.08.2017.


Usmeni dio ispita održat će se u utorak, 5.9., s početkom u 12:00h.

Rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta Građansko pravo 1 održanog 4.7.2017.

Datum objave: 04.07.2017.


Uvid u ispit: četvrtak, 6.7. u 12:00h.

 

Usmeni dio ispita održat će se u srijedu, 5.7., s početkom u 12:00h.

 

 

 1. MELINDA OTROK, 8 1/2
 2. MARINA KRIŽARIĆ, 7 1/2
 3. PETRA MARKOVINOVIĆ, 7
 4. STELA MASKALAN, 7
 5. DAMJAN MOŠKATELO, 7
 6. AMALIA SEVER, 7
 7. FILIP TOMIĆ 7
 8. MAJA VULIĆ, 7

 

OSTALI REZULTATI:

 

 1. IVANA KRAMER, 5 1/2
 2. ANA TOKIĆ, 5 1/2
 3. ADRIANA TOMAIĆ, 5
 4. MARIJA GLAVIĆ, 4 1/2
 5. ANTE MAKITA, 4
 6. MARIJA SERDARUŠIĆ, 4
 7. TAMARA GRGAČIĆ, 3 1/2
 8. IVANA HORVAT, 3 1/2
 9. EGON RUKOVANJSKI, 3 1/2
 10. LARA BUČEV, 3
 11. ANJA KOVAČ, 3
 12. MARINA MANDARIĆ, 3
 13. MIHAELA MOKOS, 3
 14. VLATKA RATKOVIĆ, 3
 15. JANJA ĐURASOVIĆ, 2 1/2
 16. TOMISLAV HABUS, 2 1/2
 17. GORDANA HARC, 2 1/2
 18. PETAR MAJIĆ, 2
 19. ANA-MARIJA MARKAČ-BRGLES, 2
 20. MATIJA PERIĆ, 2
 21. VEDRANA URBANEK, 2
 22. KARLA VOLODER, 2
 23. LOVRO BRKIĆ, 1 1/2
 24. BERNARDA BURSIĆ, 1 1/2
 25. HRVOJE CIGLAR, 1 1/2
 26. TANJA DANEK, 1 1/2
 27. IVAN KONDIĆ, 1 1/2
 28. JOSIP KUST, 1 1/2
 29. IVANA MARIĆ, 1 1/2
 30. KRISTINA RELJKOVIĆ, 1 1/2
 31. TANJA ŽIROŠ, 1 1/2
 32. VLATKA COTA, 1
 33. ANNA-MARIA ČUIĆ, 1
 34. MARIJA ŠARAC, 1
 35. DIANA UDIKOVIĆ, 1
 36. MIRNA ZLATIĆ, 1
 37. MIHAELA ZORKIĆ, 1
 38. MARTINA BAGARIĆ, 1/2
 39. DARIO EGYED, 1/2
 40. KARLO ERŽIĆ, 1/2
 41. MAJA KOLARIĆ, 1/2
 42. MILJENKO VINCEK, 1/2
 43. GABRIJELA DEVČIĆ, 0
 44. SINIŠA OREŠČANIN, 0
 45. VESNA PLAVŠIĆ, 0
 46. ANA PUĆO, 0
 47. BENJAMIN ŠANTOŠI, 0
 48. ANTONIJA TOMASOVIĆ, 0
 49. KRISTIJAN TOMIĆ, 0

Građansko pravo 1 - usmeni dio ispita za studente koji su položili sva tri kolokvija (4.7.2016.)

Datum objave: 28.06.2017.


Usmeni dio ispita održat će se u utorak, 4.7.2016. s početkom u 12:00h.

Rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta Građansko pravo 1 održanog 13.6.2017.

Datum objave: 13.06.2017.


Uvid u ispit: srijeda, 14.6. u 11:45h.

 

Usmeni dio ispita održat će se u srijedu s početkom u 12:00.

 

 1. MELINDA OTROK, 8
 2. MIRTA KESERICA, 7 ½
 3. DORA PALIĆ, 7 ½
 4. SARA ČAPO, 7
 5. JANJA ĐURASOVIĆ, 7
 6. IGOR MILAKOVIĆ, 7
 7. ANA RUKAVINA, 7

 

OSTALI REZULTATI:

 

 1. FILIP TOMIĆ, 5
 2. HRVOJE CIGLAR, 4 ½
 3. MARTINA BAGARIĆ, 4
 4. TOMISLAV HABUS, 4
 5. MARINA KRIŽARIĆ, 4
 6. TAMARA GRGAČIĆ, 3 ½
 7. IVANA HORVAT, 3 ½
 8. MARTINA ŽABEK, 3
 9. DAMJAN MOŠKATELO, 2 ½
 10. VESNA PLAVŠIĆ 2 ½
 11. AMALIA SEVER, 2 ½
 12. ANTONIJA TOMASOVIĆ, 2 ½
 13. VEDRANA URBANEK, 2 ½
 14. SINIŠA OREŠČANIN, 2
 15. VLATKA RATKOVIĆ, 2
 16. LARA BUČEV, 2
 17. BERNARDA BURSIĆ, 2
 18. VLATKA COTA, 1 ½
 19. DARIO EGYED, 1 ½
 20. ANJA KOVAČ, 1 ½
 21. IVANA KRAMER, 1 ½
 22. KRISTINA RELJKOVIĆ, 1 ½
 23. JASNA KRIŽANAC, 1
 24. KRISTIJAN TOMIĆ, 1
 25. TANJA ŽIROŠ, 1
 26. ANTE JAKIŠA, ½
 27. MATINA ARAMBAŠIĆ, 0
 28. LOVRO BRKIĆ, 0
 29. JOSIP DRAGIČEVIĆ, 0
 30. ANA PUĆO, 0
 31. IVONA RUŽIĆ, 0
 32. ANTONIA STRUČIĆ, 0
 33. MILJENKO VINCEK, 0
 34. MIRNA ZLATARIĆ, 0
 35. MIHAELA ZORKIĆ, 0