Naslovna


Katedra građansko-pravnih znanosti

Dobro došli na stranice katedre Građanskopravnih znanosti. Ovdje se možete informirati o osoblju katedre, literaturi potrebnoj za polaganje ispita, terminima predavanja te o ostalim podacima i događajima relevantnima za ovaj predmet.

Svoje upite možete uputiti na e-mail adrese djelatnika katedre.

Rezultati pisanog ispita iz Građanskog prava 2 od 19.04. 2017.

Datum objave: 19.04.2017.


Pisani ispit iz Građanskog prava 2, od 19.04.2017., položili su:

 

 1. Pilošta Petra          8.5   bodova
 2. Šumiga ana           8
 3. Gilja Tomislav        7
 4. Pajdić Bernardo      7
 5. Sebelić Ivana         7

Navedeni studenti usmenom ispitu pristupaju 20.04.2017 (četvrtak) u 12 sati u kabinetu prof. dr. sc. Vlade Belaja

Ostali rezultati:

 1.  Prejac Marija            5.5   bodova
 2. Blaženović Mirjana     4
 3. Degmečić Stjepan      3
 4. Boroša Anita              2.5
 5. Rogalo Ivana             1.5
 6. Vidović Ivana             1.5
 7. Ogorec Dorotea          1
 8. Škorić Zvonimir          0.5
 9. Kemenović Dario         0
 10. Starčević Zrinoslav      0

Uvid u rezultate ispita biti će u srijedu, 26.04.2017, u 10 sati u kabinetu doc. dr. sc. Davorina Pichlera.

Rezultati 1. kolokvija iz Građanskog prava 2, održanog 27.03.2017. (izvanredni studenti)

Datum objave: 30.03.2017.


I. kolokvij položili su:

 

 1. Aldrijana Andrić           8  bodova
 2. Danijela Jularić            7.5
 3. Mateo Miličević            7.5
 4.  Tomislav Palaić          7.5
 5. Iva Antonić                 7
 6. Igor Buć                     7
 7. Iva Bule                     7
 8. Sandra Grbavac          7
 9. Zrinka Opačak            7
 10. Ena Šuper                  6.5
 11. Danilo Zejak               6.5
 12. Ivana Bergovec          6
 13. Jelica Božanović         6
 14. Kristijan Bruck           6
 15. Iva Cundeković          6
 16. Iva Čubelić                6
 17. Dijana Garip              6
 18. Vedran Ilić                6
 19. Monika Jovančević      6
 20. Marijan Jurlina            6
 21. Tiora Marciuš             6
 22. Anita Marić                6
 23. Matej Rukavina          6
 24. Maša Sabljić              6
 25. Saša Šmidt               6
 26. Anita Vešligaj            6
 27. Ivna Zadro                6
 28. Inga Župan               6
 29. Renata Anđić             5.5
 30. Davorka Banović        5.5
 31. Petra Cuki                 5.5
 32. Stipe Čačić                5.5
 33. Fabijan Čičak              5.5
 34. Ana Čorić                 5.5
 35. Ivana Čutić                 5.5
 36. Tomislav Gilja            5.5
 37. Iva Jureta                  5.5
 38. Matko Majnarić           5.5
 39. Ivana Markešić          5.5
 40. Tatajana Poljak          5.5
 41. Nives Puljić                5.5
 42. Mirela Risek               5.5
 43. Davor Šarac               5.5
 44. Ivan Car                    5
 45. Filip Došen                 5
 46. Ana Gavranović          5
 47. Vanja Grabić              5
 48. Domagoj Mandić         5
 49. Ivana Sebelić             5
 50. Ana Sesvečan            5
 51. Petra Težak               5

Ostali rezultati:

 

 1. Matko Gačić                 4.5
 2. Ante Glavurdić             4.5
 3. Štefanija Kolarić           4.5
 4. Tihana Kovačević          4.5
 5. Juraj Miličić                   4.5
 6. Marina Perak                 4.5
 7. Maja Prgomet                4.5
 8. Vlatka Vidaković            4.5
 9. Stjepan Degmečić          4
 10. Ivana Gavrić                 4
 11. Irena Konrad                 4
 12. Sandra Matinović           4
 13. Branimir Mileta               4
 14. Branka Vlašić                 4
 15. Iva Bašić                       3.5
 16. Iva Dumančić                 3.5
 17. Darko Ham                     3.5
 18. Ana Šumiga                   3.5
 19. Mirna Šušak                   3.5
 20. Marija Bevanda               3
 21. Marko Kiš                       3
 22. Marija Osrečak                3
 23. Denis Cvetković               2.5
 24. Mirna Malbašić                 2.5
 25. Darija Miličević                 2.5
 26. Kristina Solgat                 2.5
 27. Jelena Špoljar                  2.5
 28. Luka Vukić                       2.5
 29. Emanuela Zakanji Benko   2.5
 30. Ilija Barišić                       2
 31. Nina Bučko                       2
 32. Ivan Buljubašić                 1.5
 33. Maja Petrić                       1.5
 34. Jelena Vereš                     1
 35. Filip Križanec                     0.5
 36. Ivana Vidović                    0.5
 37. Maja Bešlić                        0

Studenti koji su na I. kolokviju ostvarili 4.5 boda mogu pristupiti sljedećem kolokviju, ali na ostalim kolokvijima moraju ostvariti najmanje 5 bodova.

 

Uvid u pisani kolokvij je 4. travnja 2017. (utorak) od 10-11 sati u kabinetu prof. dr. sc. Vlade Belaja

 

 

GPP - REZULTATI S RASPOREDOM ODRŽAVANJA USMENOG DIJELA ISPITA

Datum objave: 26.02.2017.


GPP - REZULTATI S RASPOREDOM ODRŽAVANJA USMENOG DIJELA ISPITA

Pismeni dio ispita od 23. veljače 2017. položili su sljedeći studenti:
1. Mujčinović, Mirta (26)
2. Galic, Karolina (25)
3. Petrović, Marija (25)
4. Deanović, Dejana (22)
5. Ivkić, Marija (21)
6. Arlović, Vladimir (21)
7. Nađ, Jelena (20)
8. Modrić, Nikolina (20)
9. Miloglav, Hrvoje (19)
10. Dumančić, Iva (19)
11. Turkalj, Iva (19)
12. Mileta, Branimir (19)
13. Pavić, Damir (18)
14. Jureta, Iva (18)
15. Anđić, Renata (18)
16. Kovač, Danijel (17)
17. Lar, Mirela (17)
18. Dimitarević, Anja (17)
19. Puljić, Ines (17)
20. Markešić, Ivana (17)

Usmeni dio ispita održatavati će se prema sljedećem rasporedu;

1. u ponedjeljak, 27. veljače 2017. s početkom u 10:30 sati za studente 1-9 (Mujčinović-Miloglav).

2. u utorak, 28. veljače 2017. s početkom u 11,00 sati za studente 10-20 (Dumančić - Markešić)

Pisani ispravak kolokvija od 23. veljače 2017. položili su sljedeći studenti:
1. Sabljić, Maša (20)
2. Tomić, Mislav (19)
3. Horvat Dino (16)
4. Brkić, Magdalena (14)
5. Mišura, Valentina (17)
6. Haramija, Mia (17)
7. Zatezalo, Mirela (16)
8. Ljepović, Lorena (16)
9. Serdarušić, Ana (16)

Usmeni dio ispita za studente koji su uspješno kolokvirali održat će se u srijedu 1. ožujka 2017. s početkom u 17,00 sati.

PRAVNA KLINIKA - X. SEMESTAR GRAĐANSKOPRAVNOG MODULA

Datum objave: 09.02.2017.


Pravna klinika je u programu Pravnog fakulteta uvrštena u X. semestar studija prava. 

Temeljna ideja je studentima pružiti mogućnost uvid u modalitete funkcioniranja prava u praksi.

Nekoliko je načina na koji studenti mogu uspješno ispuniti obveze u okviru progrema;

 1. Hospitiranje kod odvjetnika ili javnog bilježnika.
 2. Redovito pohađanje nastave/vježbi tijekom kojih se raspravljaju različite situacije iz pravne prakse.
 3. Sudjelovanje u radu Pravne klinike "OSIJEK PRO BONO".  

Budući da Fakultet nije u mogućnosti pojedinačno dogovarati hospitiranja kod odvjetnika i javnih bilježnika, taj model ispunjavanja obveza iz nastavnog plana i programa podrazumijeva samostalan dogovor studenata s odvjetničkom ili javnobilježničkom kancelarijom koja je spremna pomoći/izaći u susret u vezi stjecanjanja praktičnih znanja i vještina/izdavanja potvrde o obavljenom stažu. Hospitiranje se dokazuje potvrdom.

Potvrda o obavljenim pravnokliničkim vježbama mora jasno potvrditi da ste upravo Vi (vaši podaci) u točno navedenom razdoblju u ukupnom trajanju ne manje od 60 sati pohađali predmet (na način na koji Vam je naveden u indeksu). Potpis izdavatelja kao i naznaka datuma izdavanja potvrde se podrazumijeva.

Drugi način podrazumijeva redovito pohađanje nastave / vježbi koje počinju u mjesecu ožujku 2017.

Treći način - uključivanje u rad Pravne klinike "Osijek PRO BONO". O radu Pravne klinike "OSIJEK PRO BONO" možete se upoznati na: http://klinika.pravos.unios.hr/.

Prravna klinika natječaj za sudjelovanje u radu objavljuje sredinom mjeseca veljače. Svi studenti koji žele sudjelovati u radu Klinike moraju prijaviti sudjelovanje putem obrasca koji će biti objavljen.

GPP - REZULTATI KOLOKVIJA S RASPOREDOM POLAGANJA USMENOG DIJELA ISPITA

Datum objave: 09.02.2017.


GPP - REZULTATI KOLOKVIJA

GPP - rezultati I. i II. kolokvija iz predmeta GPP:  GPP - REZULTATI KOLOKVIJA.pdf

GPP - raspored polaganja usmenog dijela ispita:  GPP - RASPORED POLAGANJA USMENOG DIJELA ISPITA.pdf

REZULTATI I. KOLOKVIJA IZ KOLEGIJA GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

Datum objave: 15.12.2016.


GPP - REZULTATI I. KOLOKVIJA
STUDENT 1. KOLOKVIJ 2. KOLOKVIJ
ANĐIĆ RENATA 12  
ANTONIĆ IVA 13  
BAHNIK OLIVER 17  
BARIĆ RAHELA 21  
BLATANČIĆ DUNJA 13  
BOKULIĆ ANTONIJA 16  
BORAS IVANA 0  
BOŠKOVIĆ NIKOLINA 13  
BRKIĆ MAGDALENA 6  
CVETKOVIĆ DENIS 11  
ČUBELIĆ IVA 7  
DASOVIĆ RAFAEL 18  
DEANOVIĆ DEJANA 14  
DEGMEČIĆ STJEPAN 13  
DIMITAREVIĆ ANJA 10  
DOŠEN FILIP 14  
DUGANDŽIĆ IVONA 14  
DUMANČIĆ IVA 16  
DUNDOVIĆ ANKICA 6  
EŠEGOVIĆ INES 16  
FERIĆ DOMAGOJ 19  
FILAKOVIĆ MIRELA 13  
FILIPOVIĆ IVANA 16  
FRANUŠIĆ ANA 9  
GALIC KAROLINA 18  
GILJA TOMISLAV 13  
GRBAVAC SANDRA 16  
GRGUR PETAR 17  
GUNJARIĆ TEA 16  
HARAMIJA MIA 16  
HELT HERMINA 15  
HORVAT DINO 12  
IVKIĆ MARIJA 12  
JOVANČEVIĆ MONIKA 20  
JOVANOVIĆ BOJAN 18  
JURETA IVA 13  
JURINJAK ANA 15  
KAJMIĆ BRANIMIR 17  
KLAIĆ TAMARA 14  
KLARIĆ IVA 16  
KLJAJIĆ IVANA 18  
KONRAD IRENA 8*  
KOVAČ DANIJEL 11  
KOVAČ NIKOLINA 17  
KRIŽANEC FILIP 15  
KUREČIĆ IVAN 13  
KUZIJEV KARLO 3  
LEBO STJEPAN  15  
LJEPOVIĆ LORENA 16  
MARIĆ ANITA 9  
MARTIĆ IVANA 16  
MARTINOVIĆ DALMA 13  
MATINOVIĆ SANDA 17  
MATIĆ MIA 15  
MILIČEVIĆ DARIJA 13  
MILOGLAV HRVOJE 17  
MIŠURA VALENTINA 15  
MODRIĆ NIKOLINA 8  
NAĐ JELENA 9  
NEDIĆ DOMAGOJ 18  
OSREČAK MARIJA 13  
PAVIĆ DAMIR 16  
PETROVIĆ MARIJA 11  
POPIJAČ IVA 10  
PRGOMET MAJA 13  
RAJKOVIĆ MIHAELA 14  
REŠETAR MARTINA 8  
RISEK MIRELA 15  
ROMIĆ JANJA 16  
RUKAVINA MATEJ 8  
SAMARDŽIĆ ŽELJKO 15  
SERDARUŠIĆ ANA 17  
SOLGAT KRISTINA 18  
STANIĆ ISIDORA 7  
STUBIČAR VEDRANA 19  
SUŠILOVIĆ ANAMARIJA 15  
ŠIMPRAGA SANJA 16  
ŠOŠTARIĆ ENA 15  
ŠTRANGAR IVAN 21  
ŠTRBAC DARIO 17  
ŠUŠAK MIRNA 13  
TADIJANOVIĆ KATARINA 15  
TOMIĆ MISLAV 11  
TURKALJ ANA 10  
URBANEK VEDRANA 18  
VAJDOVČIĆ SANDRA 17  
VEŠLIGAJ ANITA 16  
VODANOVIĆ DARIJA 14  
VRBNJAK ANA 13  
VOJTEK ELA 12  
VUKUŠIĆ DINO 19  
VUKUŠIĆ FILIP 17  
VULETIĆ ANITA 10  
ZATEZALO MIRELA 14  
ZEČIĆ ANA 16  
ŽUPAN LUCIJA 16  
 
Informacija o bodovanju s poveznicom na ocjenu:
13-15 dovoljan
16-18 dobar
19-21 vrlo dobar
22-24 odličan