NASLOVNA


Katedra međunarodnog privatnog prava

NASLOVNA

PREDAVANJA MODUL V. godina 

predavanja na kolegiju Europsko međunarodno privatno i procesno pravo održavaju se nadalje prema rasporedu srijedom i petkom

19.10.2017.;  25.11.;  27.11. u terminu 8:30-13  izv. prof. Župan

1.11.; 3.11.; 8.11.; 10.11.; 15.11. u terminu 8:30-13 prof. Puljko 

 

Predavanja na izbornom kolegiju European and international family law održavati će se četvrtkom 26.10.; 2.11.; 9.11.; 16.11.; 23.11. u terminu 11-13h. Dodatne termine utvrditi ćemo naknadno. 

 

________________________________________________________________

 

 

U srijedu 18.10.2017. nastavljamo s predavanjima iz kolegija Modula koje drži prof. Župan. Predavanja će se održati u srijedu 8-14h. Ujedno će biti dogovorena i dinamika za naredne dane i tjedne.