Vijesti


Katedra upravne znanosti


 

Osnove uprave - rezultati kolokvija

Datum objave: 16.05.2018.


Ponavljacki kolokvij (u okviru seminarske nastave) položili su:

 1. Božicek, Ena - dovoljan
 2. Dukic, Ana - dovoljan
 3. Gluhakovic, Iva - dovoljan
 4. Katić, Pejo - dobar
 5. Milaj, Antonija - dovoljan
 6. Nenic, Matea - dobar
 7. Pajvancic, Andrea - dobar
 8. Peica, Leopoldina - dovoljan
 9. Piljuzan, Sara - dovoljan
 10. Smolcic, Ivana - dovoljan
 11. Uremovic, Ema - dovoljan
 12. Vinkovic, Željka - dovoljan 

Organizacija i metode rada u upravi - rezultati ispita

Datum objave: 15.05.2018.


Ispit iz predmeta Organizacija i metode rada u upravi nije položio nitko.

Usmeni dio ispit održat će se dana 16.5. ( srijeda) u 11,30h, Radiceva 17, kabinet V.

7 bodova - Babic

6 bodova - Lazeta

5 bodova - Martic

4 boda - Cikoja

3 boda - Damjanovic

2 boda - Gerovac, Situm

Upravna znanost - rezultati ispita

Datum objave: 15.05.2018.


Ispit iz predmeta Upravna znanost uspješno su položili:

 1. Baglama Marjanović, Iva
 2. Cutic, Jelena
 3. Dugandzic, Ivona
 4. Jelcic, Marija
 5. Tkalec, Laura

Usmeni dio ispita održat će se dana 16.5. (srijeda) u 11,00h, Radiceva 17, kabinet V.

Unatoc nedostatnom broju bodova usmenom dijelu ispita mogu pristupiti i:

 1. Puzak, Katarina
 2. Vilajtovic, Luka

Usmeni dio ispita održat će se dana 16.5. (srijeda) u 11,00h, Radiceva 17, kabinet V.

8 bodova - Piper, Tufekovic

7 bodova - Jovica, Klepo, Vuzem

6 bodova - Mikuljan

5 bodova - Ham, Santosi 

3 boda - Matešić, Mršić 

2 boda - Pecina 

1 bod - Janota, Milicevic 

Komparativna javna uprava - rezultati ispita

Datum objave: 08.05.2018.


Ispit iz predmeta Komparativna javna uprava uspješno su položili:

 1. Bekavac, Iva
 2. Bestak, Renata
 3. Bilicic, Dunja
 4. Gongeta, Vedran
 5. Grigic, Josip
 6. Grozdanic, Amra
 7. Herceg, Marija
 8. Holjevac, Maja
 9. Isic, Sasa
 10. Janes, Dijana
 11. Jendrasic, Domagoj
 12. Justa, Ines
 13. Kovacevic, Snjezana
 14. Kovacic, Mladen
 15. Libl, Ana
 16. Mandic, Branka
 17. Mandic, Martina
 18. Mihaljevic, Marina
 19. Novoselac, Jasna
 20. Pavlovic Eljuga, Ivana
 21. Puharic, Jasmina
 22. Radusin Semenjuk, Allesandra
 23. Rebrina, Ana
 24. Sudarevic, Branimir
 25. Sudarevic, Ivan
 26. Saric, Valentina
 27. Sljokic, Jelena
 28. Vadlja Feher, Ivana
 29. Zvirotic, Marijana

Usmeni dio ispita održat će se dana 9.5. (srijeda) u 11,00h, Radiceva 17, kabinet V.

Dobra vladavina - rezultati ispita

Datum objave: 08.05.2018.


Ispit iz predmeta Dobra vladavina uspješno su položili:

 1. Antinac, Ana- Marija
 2. Antinac, Martina
 3. Bajsic-Petrinec, Karmen
 4. Biro, Suncic
 5. Celikovic, Marina
 6. Drobnjak, Marija
 7. Djuranec, Adrijana
 8. Franjić, Darijo
 9. Gadji, Antonija
 10. Gaic, Suzana
 11. Grigic, Danijela
 12. Hrvojevic, Vanja
 13. Jugovic, Nikolina
 14. Komar, Marija
 15. Kovacevic, Adriana
 16. Kovacevic, Ivan
 17. Krajinovic, Leo
 18. Kožul, Ivana
 19. Let, Ana
 20. Matijevic, Ivana
 21. Mrocek, Anita
 22. Popovic, Drazen
 23. Puljic Isic, Melita
 24. Rado, Matea
 25. Rajec, Tatjana
 26. Ravlic, Maja
 27. Tudic, Mateja
 28. Vecenaj Cuic, Marina
 29. Vujanovic, Nina
 30.  Vukoja, Suzana

Usmeni dio ispita održat će se dana 9.5. (srijeda) u 11,00h, Radiceva 17, kabinet V.

Osnove uprave - rezultati kolokvija

Datum objave: 01.05.2018.


Kolokvij iz navedenog predmeta uspješno su položili:

 1. Balic, Dora - dovoljan
 2. Bendelja, Simona - vrlo dobar
 3. Beric, Ivana - dobar
 4. Betlehem, Marko - dovoljan
 5. Budic, Tonka - dovoljan
 6. Breski, Marina - dovoljan
 7. Crnkovic, Ivana - dovoljan
 8. Corapovic, Željka - dovoljan
 9. Derezic, Romana - izvrstan
 10. Dzambic, Jelena - dovoljan
 11. Djurkovic, Nataša - dovoljan
 12. Golenja, Tanja - vrlo dobar
 13. Jakircevic, Elena - dovoljan
 14. Kovac, Leonardo - dobar
 15. Kraljevic, Josipa - dovoljan
 16. Maric, Kristina - dobar
 17. Mavracic, Iris - dobar
 18. Matanovic, Mia - dobar
 19. Melnik, Kristina - dobar
 20. Mikulic, Iva - dobar
 21. Milicevic, Iva - vrlo dobar
 22. Muhvic, Lucija - dobar
 23. Pavlovic, Klara - dovoljan
 24. Peti, Ana Marija - dovoljan
 25. Prenc, Ivona - dobar
 26. Stanko, Ines - dobar
 27. Stanković, Marija Magdalena - dovoljan
 28. Vranjes, Lucija - dovoljan
 29. Vrapcenjak, Luka - dovoljan
 30. Zirdum, Paulina - dobar
 31. Zuzanic, Marin - dobar

 

Upravna znanost - rezultati kolokvija

Datum objave: 29.04.2018.


Kolokvij iz navedenog predmeta uspješno su položili:

 1. Bucanac, Leonarda - dovoljan
 2. Ivanovic, Luka - vrlo dobar
 3. Ivkic, Sladjana - dovoljan
 4. Kovac, Irena - dovoljan
 5. Madjarevic, Ivana - dobar
 6. Mataija, Mia - dovoljan
 7. Vestic, Krešimir - dovoljan

Organizacija i metode rada u upravi - rezultati ispita

Datum objave: 17.04.2018.


Ispit iz navedenog kolegija uspješno je položila:

 1. Djibedji, Albertina

Usmeni dio ispita održat će se dana 18.4. (srijeda) u 11,00h, kabinet V, Radiceva 17.

8 bodova - Lazar, Situm

6 bodova - Gerovac, Lazeta

 

Upravna znanost - rezultati ispita

Datum objave: 17.04.2018.


Ispit iz navedenog kolegija uspješno su položili:

 1. Čolak, Dona
 2. Deda, Tamara
 3. Dizdar, Toni
 4. Dzunja, Ivan
 5. Godina, Ivana
 6. Ljesevic, Mirela
 7. Opačic, Tamara
 8. Pintaric, Katarina
 9. Suhic, Ena
 10. Skudar, Helena
 11. Snajder, Deni

Usmeni dio ispita održat će se dana 18.4. (srijeda) u 11,00h, kabinet V, Radiceva 17.

8 bodova - Papoci, Santosi, Vilajtovic, Vrbic

6 bodova - Vuzem

5 bodova - Maroko, Pecina

0 bodova - Tufekovic

 

 

 

Dobra vladavina - rezultati ispita

Datum objave: 13.04.2018.


Ispit iz navedenog kolegija uspješno su položili:

 1. Bagaric, Maja
 2. Begic, Maja
 3. Crepic, Marija
 4. Crnov, Marina
 5. Detelic, Ines
 6. Doric, Antonio
 7. Frkonja Kupina, Sanda
 8. Gabud, Kristina
 9. Grilec, Gordana
 10. Haluzan, Gordana
 11. Hanzekovic, Elizabeta
 12. Ivanovic, Ivana
 13. Jelic, Vedrana
 14. Jurkovic, Helena
 15. Kerepcic, Tihana
 16. Koprivanac, Davor
 17. Lackovic, Vjeka
 18. Kovacic, Lucija
 19. Kovacevic, Jelena
 20. Malek, Visnja
 21. Markanovic, Brankica
 22. Martincevic, Marijana
 23. Mustafa, Ivana
 24. Njegovan, Mateja
 25. Ostrec Cuncic, Stefica
 26. Pavic, Marta
 27. Pavlin, Sonja
 28. Pavlin, Valentino
 29. Protuder, Ana
 30. Puseljic, Ana
 31. Pusic, Mathias
 32. Solic, Marija
 33. Saric Curic, Maja
 34. Separac, Ivana
 35. Stefan, Snjezana
 36. Tomasic, Anja
 37. Trninic, Marko
 38. Trojko, Karmen
 39.  Vranjković, Marina
 40. Vucic, Mladen 
 41. Zeljem, Renata

Usmeni dio ispita održat će se dana 16.4. (ponedjeljak) u 14,00h, kabinet V, Radiceva 17.