Vijesti


Katedra upravnog prava


 

Rezultati KOLOKVIJA 1. iz predmeta UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO *10. 5. 2018.

Datum objave: 18.05.2018.


Stručni upravni studij, II. godina *izvanredni studenti

Rezultati KOLOKVIJA 1.  iz predmeta UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO

*izvanredni studenti

Od studenata koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

 1. MATEA CIKOJA
 2. MIHAEL TOPOLOVEC
 3. GORDAN BENCETIĆ
 4. IVANA URH
 5. MARKO RELJAN
 6. STJEPAN EGERT
 7. SANJA VILJANAC
 8. IRIS ROSSPACHER
 9. MARINA LASIĆ
 10. INES DUKTAJ
 11. LEONARDA IVKOVIĆ
 12. IGROR BLAŽEK
 13. JASNA ŠTEFOTIĆ
 14. NIKOLINA IVANDA
 15. ANA HMURA

 

RASPORED IZLAGANJA-DU i PUP

Datum objave: 18.04.2018.


Specijalistički studij Javne uprave
 1. 4. 2018.

 

Renata Željem, Vjeka Lacković – Zakon o gradnji

 

Sonja Pavlin, Valentino Pavlin – Zakon o strancima

 

Saša Išić, Melita Puljić Išić – Zakon o lokalnim porezima

 

Višnja Malek, Mathias Pušić – Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

 

 1. 4. 2018.

 

Dražen Popović, Snježana Štefan, Tatjana Zajec – Zakon o mirovinskom osiguranju

 

Helena Jurković, Marko Trninić – Zakon o porezu na promet nekretnina

 

Maja Ravlić, Nina Vujanović – Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije

 

 1. 5. 2018.

 

Tihana Kerepčić, Brankica Markanović – Zakon o socijalnoj skrbi

 

Antonio Dorić, Sanda Frkonja Kupina – Zakon o prebivalištu

 

Ivana Mustafa, Elizabeta Hanžeković – Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Ivana Ivanović, Lucija Kovačić – Zakon o zdravstvenoj zaštiti

 

 1. 5. 2018.

 

Marta Pavić, Gordana Halužan – Zakon o putnim ispravama

 

Kristina Gabud, Marina Večenaj Čuić – Zakon o porezu na dohodak

 

Mladen Vučić, Marijana Martinčević – Zakon o obrani

 

Gordana Grilec, Štefica Oštrec Čunčić – Zakon o porezu na dodanu vrijednost

 

 1. 5. 2018.

 

Davor Brajko, Marina Vranjković – Zakon o hrvatskom državljanstvu

 

Tihomir Štefančić, Martina Šarčević – Opći porezni zakon

 

Ana Pušeljić, Anita Mroček – Zakon o osobnoj iskaznici

 

Sunčica Biro, Danijela Grigić, Marina Čeliković – Zakon o pravu na pristup informacijama

 

 1. 5. 2018.

 

Tino Habijanić, Davor Koprivanac – Zakon o žigu

 

Antonija Gađi, Adrijana Đuranec – Zakon o državnim službenicima

 

Ivan Kovačić, Matea Njegovan – Zakon o patentu

 

Jelena Novačić, Karmen Trojko, Karmen Bagarić Petrinec – Zakon o ustavnoama

 

 1. 6. 2018.

 

Vanja Hrvojević, Maja Bagarić – Zakon o poštanskim uslugama

 

Maja Šarić Curić, Ana Protuđer – Zakon o tajnosti podataka

 

Leo Krajinović. Matea Rado – Zakon o radu

 

Ines Detelić, Dajana Šalek – Zakon o javnoj nabavi

 

Zvonimir Kocur – Zakon o zdravstvenom osiguranju

 

 1. 6. 2018.

 

Suzana Vukoja, Marija Drobnjak – Zakon o udrugama

 

Marina Mihalj, Ivana Matijević – Zakon o pravima hrtvatskh branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

 

Marija Crepić, Ivana Šeperac, Anja Tomašić – Zakon o poljoprivrednom zemljištu

 

Marina Crnov, Vedrana Jelić – Zakon o koncesijama

 

Renata Bočkaj, Mirela Višnjić – Zakon o policiji

 

 

Za studente koji se ne nalaze na ovoj listi, raspored će biti objavljen naknadno.

 

 

 

 

DANI EUROPE

Datum objave: 06.05.2017.


9. svibnja 2017., 10:30h, zgrada Campusa

Katedra upravnog prava poziva sve zainteresirane studente na predavanje, 9.svibnja 2017. u 10:30h (dvorana br.2/Campus) koje ce u povodu obilježavanja Dani Europe (8.-11.5.2017.) održati Dinko Pešić na temu:" Pravni instrumenti u rješavanju slučajeva Zelenog telefona".

Sve detalnje informacije vezano za program održavanja Dani Europe dostupne su na web stranici Pravnog fakulteta i pamfletima (letcima) na zgradama Pravnog fakulteta Osijek.

Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek predstavila seminaristima (UPP) projekt TRANSFORMACIJA-Borba protiv korupcije u zaštiti prirode

Datum objave: 08.03.2017.


Stručni upravni studij, II. godina SEMINARISTI UPP

U utorak 7 ožujka 2017. u 11:15 sati u dvorani br. 2/Campus gospodin Dinko Pešić ispred Udruge za zaštitu okoliša i prirode Zeleni Osijek predstavio je seminaristima iz predmeta Upravno postupovno pravo (Stručni upravni studij, II. godina, redoviti studenti) projekt TRANSFORMACIJA-Borba protiv korupcije u zaštiti prirode, Novi pristup upravljanju zaštićenim i Natura 2000 područjima, kako bi se aktivno uključili u projektne aktivnosti vezane za rješavanje konkretnih primjera i problema u praksi, budući da je partner navednog projekta i Pravni fakultet Osijek.

Planirane projektne aktivnosti: osnivanje Zelene pravne klinike, izrada novog nastavnog plana prakse i rada na konkretnim slučajevima za studente Pravnog fakulteta Osijek, izrada fotomonografije, održavanje seminara, okruglih stolova imati će za glavni cilj edukaciju i osvještavanja javnosti o važnosti sudjelovanja te poticanja javnih tijela na međusektorsku suradnju i transparentan rad.

 

 

 

 

Interkatedarski susret

Datum objave: 08.02.2017.


Katedre upravnog prava

U organizaciji Katedre upravnog prava Pravnog fakulteta Osijeka Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 17. ožujka 2016. održan je Interkatedarski susret Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Splitu na temu: Pojednostavljenje upravnih postupaka i reforma Zakona o općem upravnom postupku.

 

TERENSKA NASTAVA-VISOKI UPRAVNI SUD RH *27. siječnja 2017.

Datum objave: 28.01.2017.


seminaristi UPRAVNO PRAVO

Seminaristi treće godine Integriranog sveučilišnog diplomskog studija Pravnog fakulteta Osijek posjetili su u petak, 27. siječnja 2017. Visoki upravni sud Republike Hrvatske u Zagrebu (najviši sud unutar upravno-sudskog sustava) radi održavanja terenske nastave iz predmeta UPRAVNO PRAVO, u organizaciji voditeljice seminarske nastave dr. sc. Ane Đanić Čeko, poslijedoktorandice Katedre upravnog prava.

Predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, gospodin Ante Galić primio je studente, zajedno s tajnikom suda gospodinom Dujamom te zamjenicom predsjednika suda sutkinjom gospođom Sanjom Otočan i sutkinjom gospođom Blanšom Turić. Studente je pozdravio predsjednik Galić te je ukratko izložio organizaciju i funkcioniranju suda, pitanja povezana s reformom pravosuđa, donošenja i stupanja na snagu novoga Zakona o upravnim sporovima 2012.,  izmjenama i dopunama navednog zakona te određenim otvorenim pitanjima i problemima s kojima se susreću u praksi. Istaknuo je postojeću suradnju članova Katedre upravnog prava s Visokim upravnim sudom, kao i  Upravnim sudom u Osijeku te pohvalio po prvi puta ovakav oblik suradnje s Pravnim fakultetom u Osijeku, što je svakako poželjno kako bi se studentima omogućio uvid u spajanje teorijskih s praktičnim znanjima, vještinama i iskustvima.

Nadalje, održano je izlaganje sutkinje Turić vezano za subjektivni upravni spor, koje su studenti uz postavljanje pitanja pratili na pripremljenim konkretnim primjerima podnesaka, rješenja i presuda (od rješenja u upravno postupku, žalbenog postupka, podnošenja tužbe nadležnom Upravnom sudu, donošenje presude u konkretnom predmetu te žalbeni postupak pred VUS-om). Poseban se naglasak stavio na brojne novine u vođenju upravnih sporova i rješavanju od strane prvostupanjskih upravnih sudova RH te su se osobito istaknule promjene nastale kao rezultat novela Zakona o upravnim sporovima.

Sutkinja Otočan izložila je, također na konkretnim primjerima (opći akt, zahtjev za pokretanje postupka ocjene zakonitosti općeg akta, dnevni red sjednice Vijeća za ocjenu zakonitosti općih akata, odluke VUS-a) objektivni upravni spor kao veliku novinu novoga Zakona o upravnim sporovima. Studenti su tijekom i nakon izlaganja postavljali pitanja.

 

Predavanje predsjednika Visokog upravnog suda Ante Galića

Datum objave: 21.11.2016.


Specijalistički stručni diplomski studij javne uprave-praksa

Obavještavaju se studenti druge godine Specijalističkog studija javne uprave da će se u UTORAK, 22.studenoga 2016. u 17h (dvorana br.2/13) održati predavanje predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske gospodina Ante Galića za obje grupe studenata.

EUROPSKI DAN PRAVOSUĐA - Dani otvorenih vrata

Datum objave: 04.11.2016.


Posjet studenata i Katedre upravnog prava Općinskom sudu i Županijskom sudu u Osijeku

Redoviti studenti treće godine posjetili su u četvrtak, 3. studenoga 2016. u 11:30 h u pratnji asistentice Đanić Čeko (Katedra upravnog prava) Općinski sud i Županijski sud u Osijeku, u povodu održavanja mainfestacije "Dani otvorenih vrata" i obilježavanja europskog dana pravosuđa.

Također je i grupa studenata seminarista iz predmeta Europsko javno pravo u srijedu 2. studenoga 2016. u 11:30 h posjetila Upravni sud u Osijeku, u pratnji prodekana za znanost i poslijediplomske studije docenta Petaraševića i asistentice Đanić Čeko s Katedre upravnog prava.

Predavanje Marca Gjidare professora emeritusa Sveučilišta Panthéon-Assas (Paris-II)

Datum objave: 03.11.2016.


Katedra upravnog prava

Katedra upravnog prava poziva vas na predavanje Marca Gjidare professora emeritusa Sveučilišta Panthéon-Assas (Paris-II)

 „ULOGA UPRAVE U IZRADI PRAVNIH PROPISA-FRANCUSKI MODEL

Predavanje će se održati u četvrtak, 10. studenoga 2016. u 11 h (dvorana br. 1, S. Radića 13). 

UPRAVNO PRAVO -rezultati ispita *18. 5. 2018.

Datum objave: 18.01.2016.


Diplomski studij, III. godina

Rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta UPRAVNO PRAVO

 Studenti koji su predali svoj pisani rad zadovoljili su:

 1. TIZIANA MATIJEVIĆ
 2. IVA GEROVAC
 3. KATARINA TANDARA

Studenti koji mogu pristupiti usmenom dijelu ispita:

 1. JURJA STILINOVIĆ
 2. ANTONIA STRUČIĆ

Usmeni dio ispita  održat će se u UTORAK, 22. svibnja 2018. u 11:00 sati.