Obavijesti za studente


Dragi studentice i studenti, 

na ovoj stranici možete pratiti aktualne obavijesti o održavanju nastave te o radionicama i aktivnostima na koje se možete uključiti! 

Vaš PRAVOS tim!

Kazneno procesno pravo - SEMINAR

Datum objave: 25.02.2018.


Obavještavaju se polaznici seminara iz predmeta Kazneno procesno pravo da seminarska nastava započinje prema sljedećem rasporedu:

1. GRUPA; utorak, 27. veljače 2018., u 14 sati (4/17):

Antonela Barać, Anabella Benković, Marinela Blažičko, Antonia Bradaš, Matej Cišper, Marina Čerepinko, Marija Čolak, Anamaria Čolić, Katarina Dološčak, Dominik Gajer, Ivan Galić, Jura Golub, Matko Guštin, Nikolina Iličić, Ivona Janota, Tea Jelak, Iskra Jukić, Sara Jurišić, Marija Klisović, Iva Kostić.

2. GRUPA; petak, 2. ožujka 2018., u 12 sati (2/17):

Marija Kožić, Karmen Kulušić, Ivana Leko, Ivana Marković, Ivana Mićić, Jurica Mijatović, Aneta Pehaček, Ana Pintar, Iva Pobi, Petra Poljak, Maja Postonjski, Melani Prša, Marija Rajkovača, Ivana Rošić, Matea Sesar, Žana Škalic, Barbara Špoljarić, Lucija Špoljarić, Leonarda Štefec, Lucija Žgur.

 

Katedra ustavnih i političkih znanosti - Rezultati pisanog dijela ispita održanog 23.02.

Datum objave: 24.02.2018.


REZULTATI PISANOG DIJELA ISPITA ODRŽANOG 23. VELJAČE:...

Osnove kaznenog procesnog prava (redovni i izvanredni) - KOLOKVIJ - USMENI DIO ISPITA

Datum objave: 21.02.2018.


Zbog službene spriječenosti predmetnog nastavnika usmeni dio ispita za studente koji su položili oba pisana kolokvija iz predmeta Osnove kaznenog procesnog prava neće biti održan prema ranije objavljenom nadnevku.

Usmeni dio ispita biti će održan u novom terminu: 26. veljače 2018., s početkom u 13 sati (Ured br. 57, Radićeva 13).

 

GPP raspored usmenog odgovaranja kolokvija

Datum objave: 21.02.2018.


termini

Raspored polaganja usmenog dijela kolokvija je sljedeći:

Petak, 23. veljače 2018. u 9.00 sati IZVANREDNI STUDENTI: A-F (doc. dr. sc. Poretti); G-O (doc. dr. sc. Knol Radoja)

Ponedjeljak, 26. veljače 2018. u 9.00 sati REDOVNI STUDENTI: A-K (doc. dr. sc. Jelinić); L-Ž (doc. dr. sc. Knol Radoja)

Utorak, 27. veljače 2018. u 9.00 sati studenti koji su ispravljali kolokvij (doc. dr. sc. Poretti)

Srijeda, 28. veljače 2018. u 8.00 sati IZVANREDNI STUDENTI: P-Ž (doc. dr. sc. Jelinić)

 

Međunarodno privatno pravo

Datum objave: 20.02.2018.


rezultati pisanog dijela ispita

Rezultate pisanog dijela ispita iz poredmeta Međunarodno privatno pravo možete vidjeti na stranicama Katedre OVDJE

TERMIN UPISA OCJENA iz predmeta UPRAVNO PRAVO OPĆI DIO

Datum objave: 20.02.2018.


Stručni upravni studij, I. godina

Upis ocjena za studente koji su položili oba kolokvija iz predmeta UPRAVNO PRAVO-OPĆI DIO održat će se u PONEDJELJAK, 26. VELJAČE 2018. u 11:00 SATI.

Studenti koji ne mogu zbog opravdanog razloga doći osobno na upis, mogu poslati indeks po nekkom od kolega. Ispred kabineta br. 12. nalazit će se kutije gdje je potrebno odložiti indekse i naknadno doći po njih isti dan.

Rezultati KOLOKVIJA 2. iz predmeta UPRAVNO PRAVO *6. 2. 2018.

Datum objave: 20.02.2018.


Diplomski studij, III. godina

Na web stranici Katedre upravnog prava objavljeni su rezultati KOLOKVIJA 2. iz predmeta UPRAVNO PRAVO održani 6. veljače 2018. te datum i termin upisa ocjena za studente koji su ispit prijavili za ispitni rok 21. veljače 2018.

EUROPEIZACIJA HRVATSKE UPRAVE i SUSKA KONTROLA UPRAVE-rezultati ispita *7. 2. 2018.

Datum objave: 15.02.2018.


Specijalistički studij Javne uprave

Na web stranici Katedre upravnog prava (druga stranica) objavljeni su rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta EUROPEIZACIJA HRVATSKE UPRAVE i SUDSKA KONTROLA UPRAVE održani 7. veljače 2018.

OBAVIJEST

Datum objave: 13.02.2018.


studentima Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija o prijavi teme diplomskog rada

Studenti koji su u akademskoj 2017./2018. godini upisali petu godinu studija, podnose zahtjev za dodjelu teme diplomskog rada u ožujku zadnjeg (desetog) semestra studija u Studentsku referadu.

Obrazac br. 1.

Tema diplomskog rada odobrava se najdulje na jednu godinu.

Studenti koji ne obrane diplomski rad u navedenom roku, obvezni su podnijeti novi zahtjev za dodjelu teme.

UPRAVNO PRAVO -rezultati ispita *7. 2. 2018.

Datum objave: 12.02.2018.


Diplomski studij, III. godina

Obavještavaju se studenti Diplomskog studija da su na web stranici Katedre upravnog prava (druga stranica) objavljeni rezultati pisanog dijela ispita iz predmeta UPRAVNO PRAVO održanog 7. veljače 2018.