Pitanja & Odgovori


Specijalistički diplomski stručni studij "Javna Uprava"

S obzirom na veliki broj upita upućenih Pravnom fakultetu u Osijeku, a nakon objave odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-I-351/2016.

S obzirom na veliki broj upita upućenih Pravnom fakultetu u Osijeku, a nakon objave odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske  br. U-I-351/2016, slobodni smo odgovoriti na najčešće upite.

Ljubanović_SDSS_HKO (1).pdf


1. Predavanja ?

Napominjemo da studenti nisu obvezni pohađati predavanja.
Koncept predavanja će biti dostupan na našoj internet stranici kako bi studenti mogli pratiti nastavu i pripremati se za kolokvije odnosno ispite.

2. Razlikovni ispiti ?

Pristupnici koji su završili neki drugi studij društvenog usmjerenja (ekonomija, politologija, informacijske i komunikacijske znanosti, sociologija, psihologija, pedagogija, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedija, kineziologija, demografija, socijalne djelatnosti, sigurnosne i obrambene znanosti, interdisciplinarne društvene znanosti) obvezni su položiti razlikovne ispite (Uvod u pravo, Osnove uprave, Osnove ustavnog prava) do završetka predavanja u II semestru.

Naknadu za razlikovne ispite treba uplatiti do 15. srpnja tekuće godine, a  iznosi 1.500,00 kuna.

3. Troškovi upisa ?

Sukladno Odluci o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnim sastavnicama, troškovi upisa, upisnih materijala i indeksa iznose 450,00 kuna.

4. Praktični dio nastave

Praktični dio nastave (praksa) provodi se u suradnji s Upravnim sudom u Osijeku i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. Iskustva i stajališta sudbene vlasti u pogledu nadzora nad radom upravnih tijela su od izrazitog utjecaja na efikasno i kvalitetno vođenje upravnih postupaka koje, prema iskustvu, u velikoj mjeri već vode sadašnji i budući polaznici studija. Cilj prakse je stjecanje specifičnih znanja koja će pomoći upravnom službeniku da akt ili mjera koju donosi bude što kvalitetnija kako bi ostala na pravnoj snazi u eventualnom postupku ocjene zakonitosti tog akta ili mjere (upravni spor). Sukladno navedenom, u ciljanoj skupini polaznika nije moguće odraditi praksu u upravnom tijelu niti se može kao praksa priznati vođenje upravnog postupka. S druge strane, omogućeno je obavljanje prakse i putem zadataka te materijala koji se mogu «on line» rješavati tako da izostane potreba obveznog fizičkog dolaska na istu.

 

Prof. dr. sc. Boris Ljubanović