Raspored predavanja


Specijalistički diplomski stručni studij "Javna Uprava"

raspored predavanja Javna uprava
 
Raspored predavanja Javna uprava
1. godina
1. semestar od 3.travnja 2017
2. godina
3. semestar od 3. travnja 2017

 

RASPORED ZA STUDENTE JAVNE UPRAVE - IZBORNI PREDMETI ZA AKADEMSKU 2016./2017. GODINU

Grupe za praksu za II. godinu studija:

I. grupa – A – K

II. grupa -  L - Ž

Ukoliko želite zamijeniti grupu za praksu možete na prvom predavanju reći predavaču

(datum izmjene 22.03.2017 - 14:45)