Raspored predavanja


Specijalistički diplomski stručni studij "Javna Uprava"

raspored predavanja Javna uprava
 
Raspored predavanja Javna uprava
1. godina
2. semestar
2. godina
4. semestar

 

RASPORED ZA STUDENTE JAVNE UPRAVE - IZBORNI PREDMETI ZA AKADEMSKU 2017./2018. GODINU

Grupe za praksu za II. godinu studija:

I. grupa – A – K

II. grupa -  L - Ž

Ukoliko želite zamijeniti grupu za praksu možete na prvom predavanju reći predavaču

(datum izmjene 14.02.2018 - 17:40)