Vijesti


Specijalistički diplomski stručni studij "Javna Uprava"

 
S obzirom na veliki broj upita upućenih Pravnom fakultetu u Osijeku, a nakon objave odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-I-351/2016.

S obzirom na veliki broj upita upućenih Pravnom fakultetu u Osijeku, a nakon objave odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske  br. U-I-351/2016, slobodni smo odgovoriti na najčešće upite.

Ljubanović_SDSS_HKO (1).pdf


 


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

PRAVNI FAKULTET OSIJEK

raspisuje

 N A T J E Č A J

ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

JAVNA UPRAVA

za stjecanje stručnog naziva:

STRUČNI SPECIJALIST/STRUČNA SPECIJALISTICA

JAVNE UPRAVE (struč. spec. admin. publ.)

Pravo upisa na studij imaju pristupnici koji su završili studij društvenog usmjerenja:

 • stručni prvostupnik javne uprave
 • upravni pravnik uz priloženu potvrdu o priznavanju stručnog naziva stručni prvostupnik (sukladno članku 120. st. 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju)
 • stručni prvostupnik koji je završio neki drugi stručni studij uz polaganje razlikovnih ispita
 • pristupnici koji su završili neki drugi stručni dodiplomski studij uz priloženu potvrdu o priznavanju stručnog naziva stručni prvostupnik (sukladno članku 120 . st. 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju), uz polaganje razlikovnih ispita
 • pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij, uz polaganje razlikovnih ispita

Prijave za studij: pristupnici se prijavljuju na propisanom obrascu koji je dostupan na internet stranici Pravnog fakulteta Osijek http://www.pravos.unios.hr/specijalisticki-diplomski-strucni-studij-javna-uprava/obrasci-za-prijavu na kojem je i popis priloga koje treba priložiti uz prijavu. Na istoj internet stranici nalazi se i studijski program te sve dodatne obavijesti.

Trajanje studija: studij traje četiri semestra (dvije godine) i njegovim se završetkom stječe 120 ECTS bodova.

Visina školarine: školarina iznosi 22.000,00 kuna uz mogućnost obročnog plaćanja (I. godina 11.000,00 kuna; II. godina 11.000,00 kuna). Školarina za pristupnike kojima je utvrđena obveza polaganja razlikovnih ispita iznosi 23.500,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava: 30 dana od dana objave natječaja

Potpisane prijave šalju se na adresu:

            Pravni fakultet Osijek

            (prijava za studij Javne uprave)

            Stjepana Radića 13

            31000 Osijek

Prijave se mogu poslati i putem e-maila na: maja.buljubasic@pravos.hr.

Informacije se mogu dobiti na e-mail: maja.buljubasic@pravos.hr ili na telefon (031) 224-527

Svi pojmovi upotrijebljeni u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.


 

RASPORED UPISA ZA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE U AKAD. 2016./2017.GODINU

Upisi u 1. godinu studija Specijalističkog  diplomskog stručnog studija Javne uprave

 • upisi će se obavljati u zgradi Pravnog fakulteta (S. Radića 17) u Informatičkom kabinetu
 • uplatu troška upisa i školarine ( ukoliko plaćate općom uplatnicom ) je potrebno izvršiti prije dolaska na upis

Raspored upisa:

 • 14. ožujka 2017. od 11.00 do 14.00 sati PREUZMI
 • 15. ožujka 2017. od 11.00 do 14.00 sati PREUZMI
 • 16. ožujka 2017. od 11.00 do 14.00 sati PREUZMI
 • 17. ožujka 2017. od 11.00 do 14.00 sati PREUZMI

Molimo Vas da prije dolaska na upis iz Studijskog programa izaberete:

 • 2 seminara iz obveznih predmeta (I semestar)
 • 2 izborna predmeta iz ponuđenih popisa izbornih predmeta

Dokumentacija koju je potrebno donijeti na upis:

 • Školarinu je moguće platiti u četiri rate općom uplatnicom u banci, pošti ili Fini ili internet bankarstvom:
  • I rata  2.750,00 kn - pri upisu;
  • II rata  2.750,00 kn do 15. lipnja 2017.
  • III rata  2.750,00 kn do 30. listopada 2017.
  • IV rata  2.750,00 kn  do 31.prosinca 2017.
 • Školarina za upis u prvu godinu studija u iznosu od 11.000,00 kuna može se platiti u  jednom obroku općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI ili POS uređaju prilikom upisa - kartica Maesto, MasterCard i Visa te internet bankarstvom) ili obročno plaćanje školarine do 6 rata: American Express, Maestro/Visa Inspire PBZ tekućeg računa. Diners do 12 rata.  
 • Upisni materijal (indeks i ostala dokumentacija se preuzima na upisu)

Na upise je potrebno doći osobno radi slikanja za Smart karticu.

Pristupnici su u obvezi donijeti original diplomu na uvid.

Upisi u 2. godinu studija za studente koji su studij upisali akademske 2015./2016. godine 

Studenti 1. godine Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave koji su stekli uvjet za upis u 2. godinu studija (uvjet: ostvarena 52 ECTS boda, 2 položena seminara, položeni razlikovni ispiti) na upis dolaze u Informatički kabinet, Stjepana Radića 17:

 • 20. ožujka 2017. od 9.00 do 12.00 sati
 • 21. ožujka 2017. od 9.00 do 12.00 sati
 • 22. ožujka 2017. od 9.00 do 12.00 sati

 Molimo Vas da prije dolaska na upis:

 • izaberete iz Studijskog programa jedan od ponuđenih modula
 • potrebno je dostaviti dokaz o podmirenoj školarini za 1. godinu studija da se iste evidentiraju u indeks
 • ukoliko niste podmirili školarinu za 1. godinu studija nećete se moći upisati u 2. godinu

Dokumentacija za upis:

 • Školarinu je moguće platiti u četiri rate općom uplatnicom u banci, pošti ili Fini ili internet bankarstvom:
  • I rata  2.750,00 kn - pri upisu;
  • II rata  2.750,00 kn do 15. lipnja 2017.
  • III rata  2.750,00 kn do 30. listopada 2017.
  • IV rata  2.750,00 kn  do 31.prosinca 2017.
 • Školarina za upis u drugu godinu studija u iznosu od 11.000,00 kuna može se platiti u  jednom obroku općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI ili POS uređaju prilikom upisa - kartica Maesto, MasterCard i Visa te internet bankarstvom) ili obročno plaćanje školarine do 6 rata: American Express, Maestro/Visa Inspire PBZ tekućeg računa. Diners do 12 rata.  
 • upisi će se obavljati u zgradi Pravnog fakulteta (S. Radića 17) u Informatičkom kabinetu
 • uplatu troška upisa i školarine ( ukoliko plaćate općom uplatnicom ) je potrebno izvršiti prije dolaska na upis

Studenti koji nisu stekli uvjet za upis u 2. godinu studija imaju pravo polaganja ispita do 30. ožujka 2018. godine.

 

Upisi u 2. godina studija pristupnika koji su završili 1. godinu studija (završni rad obranjen)

Raspored upisa:

 • 17. ožujka 2017. od 11,00 do 14,00 sati
 • upisi će se obavljati u zgradi Pravnog fakulteta (S. Radića 17) u Informatičkom kabinetu

Molimo Vas da prije dolaska na upis iz Studijskog programa izaberete:

Dokumentacija koju je potrebno donijeti na upis:

 • 2 fotografije (veličina fotografije je 4x6)
 • rodni list (preslika / može biti starija od 6 mjeseci)
 • domovnica (preslika / može biti starija od 6 mjeseci)
 • diploma Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave (preslika)
 • uplatnica za troškove upisa u iznosu 480,00 kn (komplet za upis)
 • Plaćanje školarine:
 • Školarinu je moguće platiti u četiri rate općom uplatnicom u banci, pošti, Fini ili internet bankarstvom :
  • I rata  1.500,00 kn - pri upisu;
  • II rata  1.500,00 kn do 15. lipnja 2017.
  • III rata 1.500,00 kn do 30. listopada 2017.
  • IV rata  1.500,00 kn  do 31.prosinca 2017.
 • Školarina za upis u drugu godinu studija u iznosu od 6.000,00 kuna može se platiti u  jednom obroku općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI ili POS uređaju prilikom upisa - kartica Maesto, MasterCard i Visa te internet bankarstvom) ili obročno plaćanje školarine do 6 rata: American Express, Maestro/Visa Inspire PBZ tekućeg računa. Diners do 12 rata. 
 • upisni materijal (indeks i ostala dokumentacija se preuzima na upisu)
 • uplatu troška upisa i školarine ( ukoliko plaćate općom uplatnicom ) je potrebno izvršiti prije dolaska na upis

 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
PRAVNI FAKULTET OSIJEK
raspisuje
N A T J E Č A J
ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ JAVNA UPRAVA
za stjecanje stručnog naziva:
STRUČNI SPECIJALIST/STRUČNA SPECIJALISTICA
JAVNE UPRAVE (struč. spec. admin. publ.)


Pravo upisa na studij imaju pristupnici koji su završili studij društvenog usmjerenja:
- stručni prvostupnik javne uprave
- upravni pravnik uz priloženo uvjerenje o priznavanju stručnog naziva stručni prvostupnik (sukladno članku 120. st. 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju)
- stručni prvostupnik koji je završio neki drugi stručni studij uz polaganje razlikovnih ispita
- pristupnici koji su završili neki drugi stručni dodiplomski studij uz priloženo uvjerenje o priznavanju stručnog naziva stručni prvostupnik (sukladno članku 120 . st. 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju), uz polaganje razlikovnih ispita
- pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij, uz polaganje razlikovnih ispita

Prijave za studij: pristupnici se prijavljuju na propisanom obrascu koji je dostupan na internet stranici Pravnog fakuteta Osijek


http://www.pravos.unios.hr/specijalisticki-diplomski-strucni-studij-javna-uprava/obrasci-za-prijavu

na kojem je i popis priloga koje treba priložiti uz prijavu. Na istoj internet stranici nalazi se i studijski program te sve dodatne obavijesti.

Trajanje studija:studij traje četiri semestra (dvije godine) i njegovim se završetkom stječe 120 ECTS bodova.

Visina školarine: školarina iznosi 22.000,00 kuna uz mogućnost obročnog plaćanja (I. godina 11.000,00 kuna; II. godina 11.000,00 kuna).

Školarina za pristupnike kojima je utvrđena obveza polaganja razlikovnih ispita iznosi 23.500,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava: 20 dana od dana objave natječaja

Potpisane prijave šalju se na adresu:

Pravni fakultet Osijek
(prijava za studij Javne uprave)
Stjepana Radića 13
31000 Osijek

Prijave se mogu poslati i putem e-maila na: maja.buljubasic@pravos.hr.

Informacije se mogu dobiti na e-mail: maja.buljubasic@pravos.hr ili na telefon (031) 224-527

Svi pojmovi upotrijebljeni u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Preuzimi kompletan natječaj u pdf formatu: Natjecaj_JavnaUprava.pdf

Upisi na Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave u akademsku 2017./2018. godinu

Datum objave: 02.02.2018.


Obavijest o rasporedu upisa i potrebnoj dokumentaciji za upis u prvu godinu studija na Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave biti će objavljen do 5. ožujka 2018. godine. 

 

UPIS U 2. GODINU ZA STUDENTE KOJI SU RANIJE ZAVRŠILI JEDNOGODIŠNJI PROGRAM

Datum objave: 28.02.2017.


Obavještavaju se studenti Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave koji su završili jednu godinu prema tadašnjem Studijskom programu da se mogu prijaviti na drugu godinu studija.

Svi studenti koji su obranili završni rad, stekli 60 ECTS bodova ( struč. spec. admin. publ. )  te dobili diplomu i dopunske isprave o studiju mogu se prijaviti za upis na drugu godinu studija.

Prijave se primaju do 3. ožujka 2017. godine i mogu se poslati poštom na adresu Pravnoga fakulteta u Osijeku, S. Radića 13 ili na e - maili: buljubasic.maja@pravos.hr.

Molimo Vas da prijavi priložite navedenu dokumentaciju. 

prijava 2.docxprijava 2.docx

OBAVIJEST STUDENTIMA KOJI SE PRIJAVLJUJU NA NATJEČAJ ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE

Datum objave: 28.02.2017.


Natječaj za upis generacije u akademsku 2016./2017. godinu je objavljen 11. velječe 2017.godine u Glasu Slavonije i traje dvadeset dana  od datuma objave.

Završetkom natječaja na web stranici Pravnoga fakulteta će biti obavijest i raspored upisa.

Školarina za upis u prvu godinu studija u iznosu od 11.000,00 kuna se može platiti u jednom obroku općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, Fini ili POS uređaju prilikom upisa – kartica Maestro, MasterCard i Visa ) ili obročno plaćanje školarine do 6 rata: ( American Express, Maestro/Visa Inspire PBZ tekućeg računa. Diners do 12 rata.)

 

Detaljnije informacije o rasporedu upisa i plaćanju biti će objavljene na web stranici Pravnoga fakulteta završetkom natječaja.