Stručni upravni studij - Ispitni rokovi


za akademsku 2017./2018.

I. godina

 

UVOD U PRAVO

05.12. u 15,00 dv. 1/17

15.01.2018.

30.01. i 13.02.2018.

10.04.2018.

08.05.2018.

12.06. i 03.07.2018.

03.09. i 18.09.2018.

 

OSNOVE SOCIOLOGIJE

12.12. u 16,00 dv. 2/13

11.01.2018.

08.02. i 22.02.2018.

20.04.2018.

17.05.2018.

21.06. i 05.07.2018.

06.09 i 27.09.2018.

 

POLITIČKA EKONOMIJA

07.12. u 09,00 dv. 3/Kampus

11.01.2018.

08.02. i 22.02.2018.

12.04.2018.

10.05.2018.

14.06. i 05.07.2018.

06.09. i 20.09.2018.

 

UPRAVNO PRAVO - OPĆI DIO

15.12. u 13,00 dv. 1/13

12.01.2018.

07.02. i 21.02.2018.

13.04.2018.

18.05.2018.

13.06. i 04.07.2018.

06.09. i 19.09.2018.

 

ENGLESKI JEZIK I

05.12. u 14,00 dv. 1/Kampus i 2/Kampus

16.01.2018.

06.02. i 20.02.2018.

10.04.2018.

15.05.2018.

12.06. i 05.07.2018.

06.09. i 22.09.2018.

 

ENGLESKI JEZIK I - IZVANREDNI

07.12. u 14,00 dv. 3/17

11.01.2018.

01.02. i 22.02.2018.

12.04.2018.

10.05.2018.

14.06. i 05.07.2018.

06.09. i 27.09.2018.

 

NJEMAČKI JEZIK I

05.12. u 14,00 dv. 1/Kampus i 2/Kampus

16.01.2018.

06.02. i 20.02.2018.

10.04.2018.

15.05.2018.

12.06. i 05.07.2018.

06.09. i 22.09.2018.

 

POVIJEST UPRAVE

08.12. u 09,00 dv. 2/17

11.01.2018.

01.02. i 19.02.2018.

11.04.2018.

16.05.2018.

12.06. i 03.07.20187.

02.09. i 18.09.2018.

 

OSNOVE UPRAVE

04.12. u 13,00 dv. 5/17

15.01.2018.

29.01. i 19.02.2018.

16.04.2018.

14.05.2018.

12.06. i 03.07.2018.

10.09. i 24.09.2018.

 

OSNOVE USTAVNOG PRAVA

08.12. u 16,00 dv. 1/13

19.01.2018.

09.02. i 23.02.2018.

13.04.2018.

11.05.2018.

15.06. i 06.07.2018.

31.08. i 14.09.2018.

 

STATISTIKA I INFORMATIKA JAVNE UPRAVE

19.12. u 16,00 dv. 2/13

23.01.2018.

06.02. i 21.02.2018.

24.04.2018.

22.05.2018.

12.06. i 03.07.2018.

04.09. i 18.09.2018.

 

ENGLESKI JEZIK II

05.12. u 14,00 dv. 1/Kampus i 2/Kampus

16.01.2018.

06.02. i 20.02.2018.

10.04.2018.

15.05.2018.

12.06. i 05.07.2018.

06.09. i 22.09.2018.

 

ENGLESKI JEZIK II  - IZVANREDNI

07.12. u 14,00 dv. 3/17

11.01.2018.

01.02. i 22.02.2018.

12.04.2018.

10.05.2018.

14.06. i 05.07.2018.

06.09. i 27.09.2018.

 

NJEMAČKI JEZIK II

05.12. u 14,00 dv. 1/Kampus i 2/Kampus

16.01.2018.

06.02. i 20.02.2018.

10.04.2018.

15.05.2018.

12.06. i 05.07.2018.

06.09. i 22.09.2018.

 

 

II. godina

 

EKONOMSKA POLITIKA

07.12. u 10,00 dv. 3/Kampus

11.01.2018.

08.02 i 22.02.2018.

12.04.2018.

10.05.2018.

14.06. i 05.07.2018.

06.09. i 20.09.2018.

 

ORGANIZACIJA I METODE RADA U UPRAVI

04.12. u 13,00 dv. 5/17

15.01.2018.

05.02. i 19.02.2018.

16.04.2018.

14.05.2018.

11.06. i 02.07.2018.

10.09. i 24.09.2018.

 

OSNOVE KAZNENOG PROCESNOG PRAVA

14.12. u 16,00 dv. 1/13

11.01.2018.

08.02. i 22.02.2018.

12.04.2018.

10.05.2018.

14.06. i 05.07.2018.

06.09. i 20.09.2018.

 

STATUSNO PRAVO GRAĐANA

07.12. u 13,00 dv. 2/17

16.01.2018.

06.02. i 20.02.2018.

10.04.2018.

08.05.2018.

12.06. i 26.06.2018.

04.09. i 18.09.2018.

 

USTROJSTVO I DJELOVANJE JAVNOG SEKTORA

08.12. u 16,00 dv. 1/13

19.01.2018.

09.02. i 23.02.2018.

13.04.2018.

11.05.2018.

15.06. i 06.07.2018.

31.08. i 14.09.2018

 

OSNOVE KAZNENOG PRAVA

15.12. u 08,00 dv. 1/17

19.01.2018.

08.02. i  22.02. 2018.

09.04.2018.

07.05.2018.

12.06. i  02.07.2018.

03.09. i 17.09.2018.

 

ENGLESKI JEZIK III

05.12. u 14,00 dv. 1/Kampus i 2/Kampus

16.01.2018.

06.02. i 20.02.2018.

10.04.2018.

15.05.2018.

12.06. i 05.07.2018.

06.09. i 22.09.2018.

 

NJEMAČKI JEZIK III

05.12. u 14,00 dv. 1/Kampus i 2/Kampus

16.01.2018.

06.02. i 20.02.2018.

10.04.2018.

15.05.2018.

12.06. i 05.07.2018.

06.09. i 22.09.2018.

 

FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA

15.12. u 09,00 dv. 1/17

11.01.2018.

01.02. i 15.02.2018.

12.04.2018.

10.05.2018.

14.06. i 05.07. 2018.

06.09. i 20.09.2018.

 

OSNOVE GRAĐANSKOG PRAVA

06.12. u 10,00

10.01.2018.

07.02. i 28.02.2018.

11.04.2018.

09.05.2018.

13.06. i 04.07.2018.

05.09. i 19.09.2018.

 

UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO

15.12. u 13,00 dv. 1/13

12.01.2018.

07.02. i 21.02.2018.

13.04.2018.

18.05.2018.

13.06. i 04.07.2018.

05.09. i 19.09.2018.

 

LOKALNA SAMOUPRAVA

08.12. u 16,00 dv. 1/13

19.01.2018.

09.02. i 23.02.2018.

13.04.2018.

11.05.2018.

15.06. i 06.07.2018.

31.08. i 14.09.2018.

 

ENGLESKI JEZIK IV

05.12. u 14,00 dv. 1/Kampus i 2/Kampus

16.01.2018.

06.02. i 20.02.2018.

10.04.2018.

15.05.2018.

12.06. i 05.07.2018.

06.09. i 22.09.2018.

 

NJEMAČKI JEZIK IV

05.12. u 14,00 dv. 1/Kampus i 2/Kampus

16.01.2018.

06.02. i 20.02.2018.

10.04.2018.

15.05.2018.

12.06. i 05.07.2018.

06.09. i 22.09.2018.

 

 

III. godina

 

OSNOVE RADNOG I SOCIJALNOG PRAVA 

06.12. u 15,00 dv. 1/13

15.01.2018.

29.01. i 19.02.2018.

09.04.2018.

14.05.2018.

11.06 i 04.07.2018.

03.09. i 17.09.2018.

 

EKONOMIKA JAVNE UPRAVE

19.12. u 16,00 dv. 2/13

23.01.2018.

06.02.i 21.02.2018.

24.04.2018.

22.05.2018.

12.06. i 03.07.2018.

04.09. i 18.09.2018.

 

POREZNI POSTUPAK I INSTITUCIJE

15.12. u 09,00 dv. 1/17

11.01.2018.

01.02. i 15.02.2018.

12.04.2018.

10.05.2018.

14.06. i 05.07. 2018.

06.09. i 20.09.2018.

 

ARHIVISTIKA

 

08.12. u 09,00 dv. 2/17

01.02. i 19.02.2018.

11.04.2018.

16.05.2018.

12.06. i 03.07.2018.

02.09. i 18.09.2018.

 

NOMOTEHNIKA

08.12. u 16.00 dv. 1/13

19.01.2018.

09 02. i 23.02.2018.

13.04.2018.

11.05.2018.

15.06. i  06.07.2018.

31.08. i 14.09.2018

 

OSNOVE TRGOVAČKOG PRAVA

08.12. u 11,00 dv. 2/17 i 4/17

26.01.2018.

09.02. i 23.02.2018.

26.04.2018.

28.05.2018.

15.06. i 04.07.2018.

05.09. i 23.09.2018.

 

UREDSKO POSLOVANJE

08.12. u 09,00 dv. 1/17

11.01.2018.

08.02. i 22.02.2018.

12.04.2018.

10.05.2018.

14.06. i 05.07.2018.

06.09. i 20.09.2018.

 

IZBORNI PREDMETI:

 

AGRARNO I VODNO PRAVO

15.12. u 13,00 dv. 1/13

12.01.2018.

07.02. i 21.02.2018.

13.04.2018.

18.05.2018.

13.06. i 04.07.2018.

05.09. i 19.09.2018.

 

DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO

08.12. u 14,00 dv. 1/17

19.01.2018.

09.02. i 23.02.2018.

13.04.2018.

11.05.2018.

15.06. i 04.07.2018.

07.09. i 21.09.2018.

 

FINANCIRANJE KOMUNALNOG GOSPODARENJA

15.12. u 09,00 dv. 1/17

11.01.2018.

01.02. i 12.02.2018.

12.04.2018.

10.05.2018.

14.06. i 05.07. 2018.

06.09. i 20.09.2018.

 

OSNOVE SUSTAVA EU

11.12. u 13,00 dv. 5/17

09.01.2018.

06.02. i 20.02.2018.

10.04.2018.

15.05.2018.

12.06. i 03.07.2018.

04.09. i 18.09.2018.

 

PODUZETNIČKO UPRAVLJANJE

11.12. u 09,00

11.01.2018.

08.02. i 22.02.2018.

12.04.2018.

10.05.2018.

14.06. i 05.07.2018.

06.09. i 20.09.2018.

 

PRAVO JAVNIH USTANOVA

08.12. u 16,00 dv. 1/13

19.01.2018.

09.02. i 23.02.2018.

13.04.2018.

11.05.2018.

15.06. i  06.07.2018.

31.08. i 14.09.2018.

 

VOJNO I POLICIJSKO UPRAVNO PRAVO

15.12. u 13,00 dv. 1/13

12.01.2018.

07.02. i 21.02.2018.

13.04.2018.

18.05.2018.

13.06. i 04.07.2018.

05.09. i 19.09.2018.

 

PRAVO OKOLIŠA

11.12. u 09,00

11.01.2018.

08.02. i 22.02.2018.

12.04.2018.

10.05.2018.

14.06. i 05.07.2018.

06.09. i 20.09.2018.

 

OSNOVE PROMETNOG PRAVA

07.12.2017.

18.01.2018.

01.02. i 15.02.2018.

12.04.2018.

10.05.2018.

14.06. i 05.07.2018.

30.08. i 13.09.2018.

 

PRAVNA I POLITIČKA MISAO SR. VIJEKA I RENESANSE

08.12. u 09,00 dv. 2/17

11.01.2018.

01.02 i 19.02.2018.

11.04.2018.

16.05.2018.

12.06. i 03.07.2018.

02.09. i 18.09.2018.

 

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA

19.12. u 16,00 dv. 2/13

23.01.2018.

06.02. i 21.02.2018.

24.04.2018.

22.05.2018.

12.06. i 03.07.2018.

04.09. i 18.09.2018.

 

SOCIJALNA POLITIKA

06.12. u 15,00 dv. 1/13

15.01.2018.

29.01. i 19.02.2018.

09.04.2018.

14.05.2018.

11.06 i 04.07.2018.

03.09. i 17.09.2018.

 

PRAVO VIJEĆA EUROPE

11.12. u 13,00 dv. 5/17

09.01.2018.

06.02. i 20.02.2018.

10.04.2018.

15.05.2018.

12.06. i 03.07.2018.

04.09. i 18.09.2018.