Popis literature i način polaganja


Stručni upravni studij

Popis literature za studij, način polaganja ispita i datume ispitnih rokova možete vidjeti u IZVEDBENOM PLANU