O fakultetu

Pravni fakultet službeno je utemeljen 22. prosinca 1975. godine i jedno je od najstarijih visokih učilišta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

40 godina postojanja

3 lokacije

56 nastavnika


Geneza visokoškolskog pravnog obrazovanja obilježena je 1961. godinom kada s radom kratkotrajno započinje dislocirani studiji prava u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a potom i 1973. kada je u okviru Pravnog studija Ekonomskog fakulteta u Osijeku pokrenuta kontinuirana izobrazba pravnika. Dvije godine poslije, njihovo potpuno pomanjkanje na tlu Slavonije i Baranje i nastojanja na podizanju i poboljšanju obrazovne strukture lokalnog stanovništva bili su osnovni razlozi prerastanja Pravnog studija u novoosnovani Pravni fakultet.

U prvim godinama djelovanja nastavni kadar uglavnom su činili nastavnici Ekonomskog fakulteta u Osijeku i eminentni gostujući profesori Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Njihovim nesebičnim zalaganjem i nastojanjima prvoga dekana, prof. dr. sc. Dragutina Rilkea, na otvaranju novih radnih mjesta, sredinom osamdesetih godina prošloga stoljeća Fakultet je uspio osigurati vlastite nastavnike na svim kolegijima. Pravni fakultet u Osijeku organiziran je u 20 katedri koje okupljaju srodne predmete, a pored njih ustrojbene su jedinice Fakulteta Knjižnica, Tajništvo, Pravno-ekonomska klinika i Odsjek za cjeloživotno obrazovanje i strane jezike.

„Uvijek može biti bolje! Trebamo ići u korak s vremenom i novim okolnostima, okolnostima koje donose izazove, ali okolnostima koje poglavito donose mogućnosti i prilike. Mogućnosti i prilike koje naši zaposlenici i studenti mogu uspješno iskoristiti.”

izv.prof.dr.sc Boris Bakota

Misija Fakulteta je dostizanje izvrsnosti u znanstveno-istraživačkom i nastavnom procesu s ciljem sustavnoga razvijanja i unaprjeđivanja djelatnosti svih ustrojbenih jedinica te cjeloživotnom učenju koje osigurava studentima stjecanje znanja i vještina primjerenih izazovima suvremenog društva.

Vizija Fakulteta jest postati utjecajna visokoobrazovna ustanova, prepoznatljiva kao društveno odgovorna organizacija koja pruža vrhunsko obrazovanje i vrhunska istraživanja te unaprjeđuje znanje, pravdu i javno dobro u državi i svijetu.

Naši studenti

Na Pravnom fakultetu u Osijeku trenutno studira 3670 studentica i studenata koji čine značajan dio ukupne brojke studentske populacije Sveučilišta. Dosadašnjim radom, aktivnostima i rezultatima u brojnim natjecanjima, Moot Court simulacijama, studentskim klinikama, praktičnoj nastavi i športskim priredbama ostvarili su zapažene rezultate i s ponosom predstavljali Fakultet na kojem studiraju.

Omjer nastavnik - student
1:32

Prosječna ocjena
3.2

3 studentske udruge

Saznaj više

Znanstveno-istraživački rad

Tijekom četiri desetljeća postojanja Fakulteta realizirano je više desetaka međunarodnih i nacionalnih znanstveno-istraživačkih projekata. Među njima se posebno ističu projekti financirani od strane EU - IPA projekti prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska i Jean Monnet projekti, kao i oni financirani od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

4 EU prekogranična IPA projekta

3 Jean Monet projekta

2 znanstvena časopisa

Dekani Pravnog fakulteta Osijek

Od njegova osnutka 1975. godine Fakultetom su upravljali sljedeći dekani:

 1. Prof. dr. sc. Dragutin Rilke (rujan 1975. do rujna 1981.),
 2. Prof. dr. sc. Vladimir Srb (listopad 1981. do prosinca 1983.),
 3. Prof. dr. sc. Kornelija Rukavina (siječanj 1984. do prosinca 1985.),
 4. Prof. dr. sc. Ivan Mecanović (siječanj 1986. do prosinca 1986.),
 5. Prof. dr. sc. Vojislav Vukčević (siječanj 1987. do prosinca 1988.),
 6. Prof. dr. sc. Branko Babac (siječanj 1989. do kolovoza 1990.),
 7. Prof. dr. sc. Srećko Jelinić (rujan 1990. do veljače 1991.),
 8. Prof. dr. sc. Zvonimir Lauc (ožujak 1991. do rujna 1995; listopad 2007. do rujna 2009.),
 9. Prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović (listopad 1995. do rujna 1999; listopad 2003. do rujna 2007),
 10. Prof.dr.sc. Damir Klasiček (listopad 1999. do rujna 2001.),
 11. Prof. dr. sc. Vlado Belaj (listopad 2001. do rujna 2003.),
 12. Prof. dr. sc. Igor Bojanić (listopad 2009. do listopada 2014.),
 13. Izv.prof.dr.sc. Boris Bakota (od listopada 2014.).

Njihov rad obilježile su različite društvene i političke okolnosti, potrebe Fakulteta i strategije razvoja. U počecima djelovanja nastojanja su bila usmjerena prema jačanju i stvaranju vlastitih nastavnih i znanstvenih kapaciteta te pozicioniranju Fakulteta u novoosnovanoj sveučilišnoj zajednici sedamdesetih i osamdesetih godina prošloga stoljeća. Kraj komunističke ere inicirao je pokušaje jačeg povezivanja Fakulteta s gospodarskim subjektima u regiji, a ratne i poratne godine, u razdoblju devedesetih, zahtijevale značajne napore u osiguravanju normalnog funkcioniranja studentskog i nastavnog života te istraživačkog djelovanja. Posljednjih godina Fakultet je pred izazovima harmonizacije i funkcioniranja u uvjetima "Bolonjskog obrazovnog procesa" i osiguravanju visokoobrazovne vertikale na preddiplomskoj, diplomskoj, poslijediplomskoj doktorskoj i stručnoj razini te programima cjeloživotnog obrazovanja. Prostorni problemi, povezani s velikim brojem studenata i značajnim povećanjem mladog istraživačkog i nastavnog kadra, u proteklim godinama, nameću potrebu trajnog smještaja Pravnog fakulteta u Osijeku u prostore primjerene zahtjevima sveučilišta 21. stoljeća.

Kvalitetu nastave i znanstvenih istraživanja moguće je potaknuti i unaprijediti samo kontinuiranim radom na povezivanju pravne prakse i znanosti, aktivnim uključivanjem studenata u pravo kao živu materiju koja značajno utječe na ljudske sudbine, suradnjom s državnim odvjetništvom, odvjetništvom, sudovima, gospodarskim subjektima i organizacijama civilnog društva. Misija je Fakulteta studente pripremiti za kvalitetan i samostalan rad u okviru pravničke profesije i dati im nužnu podlogu za daljnju stručnu i znanstvenu profilaciju pro futuro. Permanentno ulaganje u ljudske kapacitete, opremu, znanstvenu građu i osiguravanje primjerenih uvjeta rada studenata i zaposlenih stoga su conditio sine qua non opstanka i prosperiteta Fakulteta kao jedne od najstarijih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i jedine visokoobrazovne ustanove u području prava u istočnoj Hrvatskoj.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera

Osječko Sveučilište treće je po starosti sveučilište u Hrvatskoj i nosi naziv po meceni i biskupu Josipu Jurju Strossmayeru (1815-1905). Ono trenutno okuplja 24 sastavnice, među kojima 11 fakulteta, 5 sveučilišnih odjela i Umjetničku akademiju sa oko 22 tisuće studenata, koji pohađaju nastavu na 88 sveučilišnih te devet stručnih studija. Sveučilište ima za cilj razviti se u modernu europsku instituciju visokog obrazovanja kao centar izvrsnosti.

40 godina

22 000 studenata

11 fakulteta

Grad Osijek

(lat. Essekinum; njem. Essegg; mađ. Eszék)

Osijek je važno upravno, sudbeno, financijsko, gospodarsko, znanstveno, obrazovno i kulturno središte Osječko-baranjske županije i najveći grad istočne Hrvatske smješten na desnoj obali rijeke Drave. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine u Gradu i prigradskim naseljima živi 114 616 stanovnika.

Grad parkova

17

Grad bicikala

34 km

Grad najstarijeg hrvatskog piva

1695.g