INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNI STUDIJ IZVANREDNI STUDENTI


UPISI

prema sljedećem rasporedu

 

 

Plasman

Kandidat

Bodovi ukupno

Vrijeme upisa

1

Novak, Josipa

635,1

01.09.2017. u 13:00 sati

2

Radevenjić, Ian

605,4

01.09.2017. u 13:00 sati

3

Matanić, Luka

542,5

01.09.2017. u 13:00 sati

4

Čurić, Katarina

502,9

01.09.2017. u 13:00 sati

5

Cikač, Mihael

500,8

01.09.2017. u 13:00 sati

6

Kapetanović, Andrea

398,6

01.09.2017. u 13:00 sati