Raspored upisa


UPISI

za redovite i izvanredne studente Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i Stručnog upravnog studija u akad. 2017./2018.

Studenti čiji su ispiti u tijeku mogu doći na upise nakon završenog ispitnog roka, bez obzira na raspored upisa. (Odnosi se na ispitne rokove od 25. do 29. rujna)


Sukladno Odluci o posebnim naknadama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera upis plaćaju svi studenti u iznosu od 130,00 kuna.

Studenti koji upisuju mirovanje, invalidi i trudnice imaju predanost. (Nisu u obvezi uzimati upisni broj, samo se jave u Informatičku učionicu za upis).

Upisi će se obavljati u Informatičkoj učionici, Stjepana Radića 17, I. kat.

Prije upisa studentima će se dijeliti brojevi na porti Fakulteta (Stjepana Radića 17).

Dokumentacija potrebna za upis:

  • Indeks,
  • Uplatnica – školarina (ukoliko je školarina plaćena u banci, pošti, Fini). Studenti koji plaćaju karticama plaćaju školarinu na sam dan upisa u dvorani,
  • Uplatnica – trošak upisa plaća se isključivo općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, Fini),
  • Kopija osobne iskaznice (redoviti studenti),
  • Potvrda o ispunjenoj anketi (bez popunjene ankete i isprintane potvrde o ispunjenoj anketi studenti neće moći pristupiti upisu). Anketi možete pristupiti na http://anketa.unios.hr/, počevši od 16. rujna 2017. od 12:00.

Studenti koji nisu podmirili školarinu iz akademske 2016./2017. godine ili ranijih akademskih godina u obvezi su podmiriti dug prije upisa u akademsku 2017./2018. godinu. Za sve informacije oko stanja duga studenti se mogu javiti u Računovodstvo fakulteta gospođi Ljiljani Bakaj na broj telefona 031/224-531.

Studenti koji prelaze na izvanredan studij ne dolaze na upis prema objavljenom rasporedu. Navedeni studenti predaju zamolbu i indeks u Studentku referadu od 2. do 6. listopada 2017. godine od 9,00 do 12,00 sati.

- RASPORED ZA REDOVITE STUDENTE:

25.09.2017. – ponedjeljak

- 09:00 sati – upis u drugu godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

- 14:00 sati – upis u treću godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

26.09.2017. – utorak

- 09:00 sati – upis u četvrtu godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

- 13:00 sati – upis u petu godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

27.09.2017. – srijeda

-09:00 sati – ponavljanje i mirovanje prve godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

- 12:00 sati – ponavljanje i mirovanje druge godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

- 14:00 sati – ponavljanje i mirovanje treće godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

28.09.2017. – četvrtak

- 09:00 sati  – ponavljanje i mirovanje četvrte godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

- 10:00 sati – apsolventski staž Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

 - 12:00 sati – ponavljanje i mirovanje prve godine Stručnog upravnog studija

- 13:00 sati – ponavljanje i mirovanje druge godine Stručnog upravnog studija

- 14:00 sati  – apsolventski staž Stručnog upravnog studija

29.09.2017. – petak

- 09:00 sati – upis u drugu godinu Stručnog upravnog studija

- 12:00 sati – upis u treću godinu Stručnog upravnog studija

 RASPORED ZA IZVANREDNE STUDENTE:

30.09.2017. - subota

- 09:00 sati – upis u drugu godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

- 10:00 sati – upis u treću godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

- 12:00 sati – upis u četvrtu godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

02.10.2017. – ponedjeljak

- 08:30 sati - upis u petu godinu Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

- 12:00 sati – pravo polaganja ispita Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

03.10.2017. – utorak

- 09:00 sati – ponavljenje i mirovanje prve godine Integriranog prediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

- 12:00 sati – ponavljanje i mirovanje druge godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

04.10.2017. – srijeda

- 09:00 sati – ponavljanje i mirovanje treće godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija od A – LJ

- 13:00 sati – ponavljanje i mirovanje treće godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija od M – Ž

05.10.2017. – četvrtak

- 09:00 sati – ponavljanje i mirovanje četvrte godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

- od A – LJ

06.10.2017. – petak

- 09:00 sati – ponavljanje i mirovanje četvrte godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

- od M – Ž

07.10.2017. – subota

- 09:00 sati – upis u drugu godinu Stručnog upravnog studija

- 10:00 sati – upis u treću godinu Stručno upravnog studija

- 11:00 sati – ponavljanje i mirovanje prve godine Stručnog upravnog studija

- 12:00 sati – ponavljanje i mirovanje druge godine Stručnog upravnog studija

- 13:00 sati – pravo polaganja ispita Stručnog upravnog studija

Molimo studente da se pridržavaju rasporeda upisa.