UPISI U I. GODINU STUDIJA-RASPORED UPISA PREMA RANG LISTI - INTEGRIRANI STUDIJ


UPISI

REDOVITI STUDENTI - vrijeme upisa 21. rujna 2017. u 9 sati

rang lista:

Plasman

Kandidat

Bodovi ukupno

Upisni broj

1

Devčić, Elizabeta

768

1900

2

Marinčić, Anica

751,5

276

3

MIŠKULIN, IVAN

731,7

1379

4

Kostić, Kristina

719,1

1241

5

Getto, Maja

700,1

3336

6

Jančić, Petra

644,9

1429

7

Kopačević, Anita

643,7

2331

8

Lončarević, Iva

634,9

3229

9

Šakić, Marijana

634,1

177

10

Pofuk, Lorena

632,2

891

11

Rakinac, Josip

624,3

2842

12

Ćališ, Elena

618,1

3638

13

Bakavić, Lora

612,6

1433

14

Novoselac, Franjo

611,9

2749

15

Došen, Matea

611,8

1327

16

Čerenko, Sara

603,8

3219

17

Jukić, Bruno

586,4

1537

18

Matošević, Tomislav

570,2

1222

IZVANREDNI STUDENTI - vrijeme upisa 21. rujna 2017. u 9 sati

rang lista:

Plasman

Kandidat

Bodovi ukupno

Upisni broj

1

Milanović, Tea

624,3

1696

2

Skenderović, Ivan

476

2014

IZVANREDNI STUDENTI kandidati bez državne mature -

vrijeme upisa 21. rujna 2017. u 9 sati

Andreja Horvat              34 boda