UPISI U I. GODINU STUDIJA-RASPORED UPISA PREMA RANG LISTI-STRUČNI UPRAVNI STUDIJ


UPISI

REDOVITI STUDENTI - vrijeme upisa 21. rujna 2017. u 11 sati

rang lista:

Plasman

Kandidat

Bodovi ukupno

Upisni broj

1

Radmanić, Karlo

727,6

2367

2

Klišanić, Karmela

694,4

1405

3

Šmit, Antonela

671,5

992

4

Kordić, Ana  Marija

664,6

1735

5

Žužanić, Marin

620,4

458

6

Peić, Ivan

615,9

788

7

Jukić, Martina

602,8

831

8

Tolj, Ana

595,1

2945

9

Đurković, Nataša

593,2

1502

10

Botak, Viktorija

572,9

450

11

Slijepčević, Ana

570,6

1140

12

Bošnjaković, Marinela

564,1

797

IZVANREDNI STUDENTI - vrijeme upisa 21. rujna 2017. u 11 sati

rang lista:

Plasman

Kandidat

Bodovi ukupno

Upisni broj

1

Leko, Andrea

217,6

47

IZVANREDNI STUDENTI kandidati bez državne mature -

vrijeme upisa 21. rujna 2017. u 11 sati

rang lista:

1. Ana Škaro       32 boda