UPISI U PRVU GODINU 2017./2018.


UPISI

Socijalni rad - rezultati dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti

Rang lista kandidata koji su pristupili razredbenom ispitu preddiplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad održanog u subotu 10.06.2017. na Pravnom fakultetu Osijek, S. Radića 13

Rezultati razredbenog ispita bit će uneseni u Nacionalni informacijski sustav prijava – NISpVU do 10. 07.2017.
Raspored upisa objavit će se na internetskoj stranici Pravnog fakulteta Osijek 17. 07. 2017. godine poslije 18 sati (u ljetnom upisnom roku).

Rang Lista_Kandidati_za_redovite_studente

Rang Lista_Kandidati_za_izvanredne_studente

Rang Lista_Kandidati_iznad_25_godina


 

Socijalni rad - popis pristupnika i raspored po dvoranama - razredbeni ispit 10.06.2017.

Popis svih pristupnika i detaljan raspored po dvoranama za razredbeni ispit preddiplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad koji će se održati u subotu 10.06.2017. na Pravnom fakultetu Osijek, S. Radića 13:

DVORANA1_Socijalni rad_razredbeni ispit

DVORANA2_Socijalni rad_razredbeni ispit

VIJEĆNICA_Socijalni rad_razredbeni ispit


PRAVNI FAKULTET OSIJEK

O B A V I J E S T

PRISTUPNICIMA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA SOCIJALNOG RADA

 POSTUPAK

DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

koja će se održati dana 10. lipnja 2017. godine

(ljetni upisni rok)

 Za sve pristupnike Preddiplomskog sveučilišnog studija Socijalnog rada koji su Pravnom fakultetu Osijek pravodobno podnijeli Prijave za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti i potvrde o uplaćenim troškovima provjere, DODATNA PROVJERA POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI održat će se

dana 10. lipnja 2017. godine

u zgradi Pravnog fakulteta Osijek (Stjepana Radića 13, Osijek) s početkom u 10:00 sati

Pristupnici su dužni pristupiti dodatnoj provjeri u 9:30 sati!

Detaljan raspored i popis pristupnika bit će objavljen u petak 9. lipnja 2017. godine – do 12:00 sati na internetskoj stranici Pravnog fakulteta Osijek i na oglasnim pločama Pravnog fakulteta Osijek.

UPUTE PRISTUPNICIMA

o provođenju postupka dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti:

 • Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti traje 75 minuta
 • Pristupnici su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi utvrđivanja identiteta, te su je dužni predočiti prilikom prozivanja i ulaska u dvoranu u kojoj će se održati dodatna provjera
 • Pristupnici su dužni na dodatnu provjeru ponijeti nekoliko kemijskih olovaka – s plavom tintom
 • Pristupnici prilikom pisanja dodatne provjere, osim osobne iskaznice i kemijske olovke, ne mogu držati kod sebe ništa drugo, eventualno bocu vode – bez etikete (što je preporuka da imaju kod sebe)
 • Prilikom ulaska u dvoranu gdje će se održati dodatna provjera pristupnici će biti upućeni da sve osobne stvari, osim kemijske olovke i osobne iskaznice, ostave na katedri
 • Prije ostavljanja osobnih stvari na katedri pristupnici su dužni isključiti (isključiti zvuk) mobilnih uređaja, koje su također dužni ostaviti s osobnim stvarima na katedri (u torbi i sl.)
 • Pravni fakultet Osijek ne snosi odgovornost za eventualan nestanak osobnih stvari pristupnika koje će isti ostaviti na katedri za vrijeme trajanja testiranja, te kasnijeg preuzimanje osobnih stvari nakon obavljene dodatne provjere
 • Pristupnici će biti upozoreni ukoliko izađu iz dvorane da se ne mogu vratiti u istu i nastaviti s ispunjavanjem testa
 • Ostale upute pristupnici će dobiti prilikom prozivanja i pristupanja dodatnoj provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti

Ako pristupnik ne pristupi provjeri u određeno vrijeme i ako nema osobnu iskaznicu ili putovnicu – smatrat će se da je odustao od provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti!

Najava sljedeće obavijesti:

Petak, 9. lipnja 2017. godine, do 12:00 sati: Popis pristupnika i detaljan raspored (po dvoranama) održavanja provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti (internetska stranica i oglasne ploče Pravnog fakulteta Osijek)


 

UPISI STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA PRAVNOG FAKULTETA OSIJEK u akademskoj 2017./2018. godini putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU)

 

Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj 2017./2018. godini dostupan je na mrežnoj stranici Rektorskog zbora i na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 • Tekst natječaja možete preuzeti ovdje
 • Upisne kvote možete preuzeti ovdje , a upisne kvote za starije od 25 ovdje
 • Obavijest Sveučilišta o upisima možete preuzeti ovdje

PRAVNI FAKULTET OSIJEK u akademskoj 2017./2018. godini upisuje sljedeće studijske programe:

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Prava
 • trajanje studija: 5 godina
 • akademski naziv: magistar / magistra prava
 • Preddiplomski sveučilišni studij Socijalnog rada (trajanje 3 godine)
 • trajanje studija: 3 godine
 • akademski naziv: prvostupnik / prvostupnica socijalnog rada
 • Stručni upravni studij (trajanje 3 godine)
 • trajanje studija: 3 godine
 • stručni naziv: stručni prvostupnik / prvostupnica javne uprave

DODATNA PROVJERA POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

Za SVE pristupnike preddiplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad Pravni fakultet Osijek provodi dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti testiranjem razumijevanja pročitanog teksta i logičkog zaključivanja. Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti pristupnika vrednuje se sa 20% bodova.

PRIJAVE za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti potrebno je pravodobno dostaviti do 6. lipnja 2017. u ljetnom ispitnom roku (do 4. rujna 2017. u jesenskom upisnom roku) Pravnom fakultetu Osijek. Prijava obavezno sadrži:

 • popunjen obrazac prijave za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti (obrazac prijave možete preuzeti ovdje)
 • potvrdu o uplaćenim troškovima provjere u iznosu od 200,00 kuna uplaćenih na IBAN račun Fakulteta: HR8023400091100163962 s naznakom „troškovi dodatne provjere"
 • prijaviti namjeru upisa na studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad Pravnog fakulteta Osijek putem portala postani-student.hr (u sustav NISpVU) zaključno do 6. lipnja 2017 u ljetnom ispitnom roku (do 4. rujna u jesenskom upisnom roku)

Prijave se predaju osobno u Studentsku referadu Pravnog fakulteta Osijek, Stjepana Radića 13/I kat od 9:00 do 12:00 sati ili poštom na adresu: Pravni fakultet Osijek, Stjepana Radića 13, s naznakom: "Studentska referada – prijava za dodatnu provjeru".

Zadnji dan prijave za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti:

 • 6. lipnja 2017. (ljetni upisni rok)
 • 4. rujna 2017. (jesenski upisni rok)

Termin održavanja dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti:

 • 10. lipnja 2017. (ljetni upisni rok)
 • 9. rujna 2017. (jesenski upisni rok)

(prema rasporedu koji će se objaviti na internetskoj stranici Fakulteta)

Rezultati dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti objavit će se:

 • 14. lipnja 2017. (ljetni upisni rok)
 • 13. rujna 2017. (jesenski upisni rok)

(na internetskoj stranici Fakulteta)

Pristupnici su na dodatnu provjeru dužni donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne pristupe dodatnoj provjeri ili ne donesu osobnu iskaznicu ili putovnicu eliminirat će se iz daljnjeg postupka.


Najava termina UPISA NA PRVU GODINU STUDIJA:

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa i potvrdili namjeru upisa preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava – NISpVU (prema redoslijedu na rang listi za upis unutar utvrđene kvote za Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) upisivat će se u I. godinu studija u akademsku 2017./2018. godinu prema rasporedu upisa koji će biti objavljen na internetskoj stranici Pravnog fakulteta Osijek:

 • 17. 07. 2017. godine poslije 18 sati (u ljetnom upisnom roku)
 • 19. 09. 2017. godine poslije 18 sati (u jesenskom upisnom roku)

 UPISI NA PRVU GODINU STUDIJA prema objavljenom rasporedu upisa provodit će se:

 • od 28. kolovoza do 2. rujna 2017. (u ljetnom upisnom roku)
 • od 21. rujna do 22. rujna 2017. (u jesenskom upisnom roku)

Napomena: Prijave za jesenski upisni rok primat će se samo za one studijske programe na kojima će ostati slobodnih mjesta nakon završetka upisa u ljetnom roku.

 


UPISI STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA PRAVNOG FAKULTETA OSIJEK ZA PRISTUPNIKE KOJI SU NAVRŠILI 25 GODINA ŽIVOTA I NISU POLOŽILI DRŽAVNU MATURU u akademskoj 2017./2018. godini

 

 

Pristupnici koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine i koji su navršili 25 godina života nisu obvezni položiti ispite državne mature u svrhu upisa na visoka učilišta, za upis na Pravni fakultet Osijek se natječju ocjenama koje su stekli tijekom srednjoškolskog obrazovanja – upisuju prvu godinu studija kao izvanredni studenti na temelju razredbenog postupka.

Pristupnici koji se žele upisati na preddiplomski sveučilišni studij Socijalnog rada Pravnog fakulteta Osijek u obvezi su položiti dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti.

PRAVNI FAKULTET OSIJEK u akademskoj 2017./2018. godini upisuje sljedeće studijske programe (za pristupnike koji su navršili 25 godina života koji se upisuju kao izvanredni studenti):

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Prava
 • trajanje studija: 5 godina
 • akademski naziv: magistar / magistra prava
 • kvota: 20 mjesta
 • Preddiplomski sveučilišni studij Socijalnog rada (trajanje 3 godine)
 • trajanje studija: 3 godine
 • akademski naziv: prvostupnik / prvostupnica socijalnog rada
 • kvota: 10 mjesta
 • Stručni upravni studij (trajanje 3 godine)
 • trajanje studija: 3 godine
 • stručni naziv: stručni prvostupnik / prvostupnica javne uprave
 • kvota: 15 mjesta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK

(za studente starije od 25 godina koji se upisuju kao izvanredni studenti)

 1. INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PRAVA

Pristupnici stariji od 25 godina prijave za razredbeni postupak predaju osobno u Studentsku referadu Pravnog fakulteta Osijek (Stjepana Radića 13, I. kat) radnim danom od 9 – 12 sati, ili poštom na adresu: Pravni fakultet Osijek, Stjepana Radića 13, sa naznakom: "Studentska referada – prijava". Prijave se zaprimaju:

 • od 3. do 7. srpnja 2017. godine (u ljetnom upisnom roku)
 • od 11. do 14. rujna 2017. godine (u jesenskom upisnom roku)

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje.

 1. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SOCIJALNOG RADA

Pristupnici stariji od 25 godina koji se prijavljuju na Preddiplomski sveučilišni studij Socijalnog rada moraju pristupiti dodatnoj provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti testiranjem razumijevanja pročitanog teksta i logičkog zaključivanja. Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti pristupnika vrednuje se sa 20% bodova.

 • DODATNA PROVJERA POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

PRIJAVE za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti potrebno je pravodobno dostaviti do 6. lipnja 2017. u ljetnom ispitnom roku (do 4. rujna 2017. u jesenskom upisnom roku) Pravnom fakultetu Osijek. Prijava obavezno sadrži:

 • popunjen obrazac prijave za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti za kandidate starije od 25 godina (obrazac prijave možete preuzeti ovdje)
 • potvrdu o uplaćenim troškovima provjere u iznosu od 200,00 kuna uplaćenih na IBAN račun Fakulteta: HR8023400091100163962 s naznakom „troškovi dodatne provjere" PRIMJER UPLATNICE

Prijave se predaju osobno u Studentsku referadu Pravnog fakulteta Osijek, Stjepana Radića 13/I kat od 9:00 do 12:00 sati ili poštom na adresu: Pravni fakultet Osijek, Stjepana Radića 13, s naznakom: "Studentska referada – prijava za dodatnu provjeru".

Zadnji dan prijave za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti:

 • 6. lipnja 2017. (ljetni upisni rok)
 • 4. rujna 2017. (jesenski upisni rok)

Termin održavanja dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti:

 • 10. lipnja 2017. (ljetni upisni rok)
 • 9. rujna 2017. (jesenski upisni rok)

(prema rasporedu koji će se objaviti na internetskoj stranici Fakulteta)

Rezultati dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti objavit će se:

 • 14. lipnja 2017. (ljetni upisni rok)
 • 13. rujna 2017. (jesenski upisni rok)

(na internetskoj stranici Fakulteta)

Pristupnici su na dodatnu provjeru dužni donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne pristupe dodatnoj provjeri ili ne donesu osobnu iskaznicu ili putovnicu eliminirat će se iz daljnjeg postupka.

 1. STRUČNI UPRAVNI STUDIJ

Pristupnici stariji od 25 godina prijave za razredbeni postupak predaju osobno u Studentsku referadu Stručnog upravnog studija Pravnog fakulteta Osijek (Cara Hadrijana 8) radnim danom od 9 – 12 sati, ili poštom na adresu: Pravni fakultet Osijek, Stjepana Radića 13, sa naznakom: "Studentska referada – prijava". Prijave se zaprimaju:

 • od 3. do 7. srpnja 2017. godine (u ljetnom upisnom roku)
 • od 11. do 14. rujna 2017. godine (u jesenskom upisnom roku)

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVI ZA RAZREDBENI POSTUPAK za sve studije pristupnici su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. DOMOVNICA (izvornik ili ovjerenu preslika)
 2. RODNI LIST (izvornik, preslika ili elektronički zapis državnih matica izdan putem servisa e-Građani)
 3. SVJEDODŽBA O ZAVRŠNOM ISPITU SREDNJE ŠKOLE i SVJEDODŽBE SVIH RAZREDA SREDNJE ŠKOLE (izvornik ili ovjerena preslika – svjedodžbe se mogu ovjeriti u srednjoj školi)

Završne svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj moraju proći postupak priznavanja. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb (www.azoo.hr, tel. +385 (1) 278 5000). Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb (www.asoo.hr, tel. +385 (1) 627 4666).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Najava termina UPISA NA PRVU GODINU STUDIJA ZA STUDENTE STARIJE OD 25 GODINA (koji se upisuju kao izvanredni studenti):

Rezultati RAZREDBENOG POSTUPKA (rang lista za upis) i raspored upisa bit će objavljeni na internetskoj stranici Pravnog fakulteta Osijek:

 • 20. srpnja 2017. godine (za ljetni upisni rok)
 • 20. rujna 2017. godine (za jesenski upisni rok)

UPISI NA PRVU GODINU STUDIJA prema objavljenom rasporedu upisa provodit će se:

 • od 28. kolovoza do 2. rujna 2017. (u ljetnom upisnom roku)
 • od 21. rujna do 22. rujna 2017. (u jesenskom upisnom roku)

Napomena: Prijave za jesenski upisni rok primat će se samo za one studijske programe na kojima će ostati slobodnih mjesta nakon završetka upisa u ljetnom roku.


Obavijest: Studentska referada (kontakti)

OBAVIJESTI

Detaljne obavijesti o upisu u I. godinu studija pristupnici mogu dobiti u:

 1. STUDENTSKOJ REFERADI Pravnog fakulteta Osijek za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad, Osijek, Stjepana Radića 13/I kat, na telefon: 031/224-527, 031/224-529 i 031/224-533, te na internetskoj stranici Fakulteta http://www.pravos.unios.hr
 1. STUDENTSKOJ REFERADI Pravnog fakulteta Osijek za Stručni upravni studij u Kampusu, Osijek, Cara Hadrijana 8 a, na telefon: 031/399-966, te na internetskoj stranici Fakulteta http://www.pravos.unios.hr